Här finns jobben

NYHETER

Hårt tryck efter hantverkare

Göteborg går på högvarv och många branscher skriker efter arbetskraft.

Högst är trycket inom vården och byggbranschen.

Den senaste rapporten från Länsarbetsnämnden i Västra Götaland spår att bristyrkena blir allt fler det närmaste året.

– Många branscher är i obalans. Vi behöver fler utbildningsplatser på exempelvis läkarprogrammet och fler som yrkesutbildar sig, säger Anna Andersson, utredare på Länsarbetsnämndens lokala kontor.

I år var intresset rekordhögt för Göteborgs gymnasieskolors yrkesutbildningar, bland annat byggprogrammet.

"Timell-effekt"

Linda Pärlemo, nationell utredare på Ams, tycker det är en positiv utveckling.

– Det är lite av en Martin Timell-effekt, allt fler blir intresserade av hemsnickeri.

När arbetsmarknaden går bra bygger många nytt. Trots att byggbranschen är konjunkturkänslig spår Länsarbetsnämnden att efterfrågan på personal kommer fortsätta att öka.

Det samma gäller för vårdyrkena.

– Vi får utbilda läkare i Danmark för att klara trycket, säger utredaren Linda Pärlemo.

Brist på sjukhuspersonal

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset är situationen akut.

– Vi kan inte fylla alla tjänster. Det är både ett kortsiktigt och ett långsiktigt problem för oss, säger presschefen Ann-Christine Andersson.

Värst är det inom psykiatrin.

– Det räcker med att en eller två nyckelpersoner slutar så får vi genast stora problem att fylla luckorna.