Alla förnekar brott i muträttegång

NYHETER

Samtliga åtalade förnekade brott och åklagaren möttes direkt av kritik när muträttegången mot tre läkare inleddes i Jönköpings tingsrätt på onsdagen.

Till och med rättens ordförande ansåg att sakframställan var för luddig.

Den pågående rättegången är unik i sitt slag. Statsåklagare Nils-Eric Schultz har valt att driva målet som pilotfall för att få klarhet i vad som är lagligt och inte i det känsliga umgänget mellan läkare och företag inom läkemedelsbranschen och exempelvis medicinsk teknik.

Alla åtalade, tre läkare och fyra representanter för medicinföretag, nekade på onsdagen till brott och deras advokater var inte oväntat kritiska till åklagarens sakframställan. Mer överraskande var att rättens ordförande tyckte det samma och efterlyste mer koncisa grunder för åtalet. Han angav flera punkter som borde förtydligas och lät åklagaren börja om på nytt.

Ringde efter pengar

Fallet handlar om en resa som 42 anställda på en klinik vid länssjukhuset Ryhov i Jönköping gjorde till Prag för fyra år sedan. Läkare står åtalade för att man ringde runt till läkemedels- och implantatföretag och bad om ekonomisk hjälp för den fem dagar långa resan. 64000 kronor flöt in den vägen, vilket utgjorde nästa halva kostnaden för resan.

Representanterna för företag, som betalat olika mycket, står åtalade för bestickning. Flera av deras försvarare framhöll i rättegången att bidraget per resenär inte var så stort, i flera fall omkring en hundralapp.

Patientens bästa

Advokater ville också peka på att varken de åtalade läkarna eller de andra som deltog i resan haft något inflytande över om sjukhuset valde att köpa in de aktuella företagens produkter. Särskilt när det gällt implantat och andra tekniska hjälpmedel sköttes landstingets upphandling av helt andra personer.

Åklagare Nils-Eric Schultz hävdade dock att det fanns ett samband mellan mottagarna och de som bidrog till resan. Han antog att företagen inte skulle skänkt pengar till exempelvis en städfirma, eller till Icas personal.

Schultz framhöll att patienten måste kunna vara helt övertygad om att vårdpersonal bara ser till hans eller hennes bästa, utan att vara påverkad av andra bindningar.

De tre åtalade läkarna sade att vid resan 2003 var det praxis att en del av personalens fortbildning kunde betalas av utomstående, som till exempel läkemedelsföretag.

– Redan under studietiden betalas viss typ av utbildning av läkemedelsindustrin, sade en av läkarna.

Den dåvarande klinikchefen poängterade att det var viktigt att göra en resa som en gemensam sak för vårdpersonalen, då fanns det tid för personalen att diskutera olika saker som man annars inte hann med.

Han framhöll också att kliniken stod inför nya uppgifter och att det därför var en fördel att göra en bussresa för att lära känna varandra.

TT