Regeringen vill ge polisen 870 miljoner kronor nästa år

NYHETER

Satsar på hårdare tag och skärpta straff

Regeringen vill satsa 1,5 miljarder kronor på rättsväsendet nästa år. 870 miljoner kronor skall tillföras polisen. Dessutom vill regeringen ha skärpta straff för grova brottslingar och satsa särskilt hårt på kampen mot ungdomsbrottslighet.

Regeringen vill från årsskiftet tillföra mer resurser till polisen. 175 miljoner kronor extra ska polisen få, utöver de satsningar som redan aviserats för nästa år.

Vill satsa på synliga poliser

Sammanlagd budget för polisen blir då 870 miljoner kronor för 2007. Regeringen skriver i budgetpropositionen att de vill satsa på en synlig och närvarande polis, samt skärpa straffen för grova våldsbrottslingar. Satsningar skall också göras på att stävja ungdomsbrottsligheten samt mäns våld mot kvinnor.