Vinge kan ha lossnat - av utmattning

NYHETER

Arbetet med att reda ut vad som orsakade flygkraschen i Falsterbokanalen kan bli en utdragen historia.

– När ett plan tappade vingen förra gången berodde det på utmattning, säger utredningschef Henrik Elinder.

Han räknar med att utredningen kan ta uppemot ett år.

– Än så länge är det bara en massa frågetecken, säger Henrik Elinder till Punkt SE.

Flera vittnen berättade att planet tappade sin ena vinge innan det störtade i vattnet. De uppgifterna stärks nu av de fynd som gjorts på havsbotten. Halva högervingen saknas fortfarande.

– Den är otroligt viktig för vår utredning, säger Henrik Elinder vid Haverikommissionen.

Utmattning kan ha varit orsaken

Har det hänt förut att ett plan tappat ena vingen?

– Inte under min karriär. Men jag vet att det hände på 1980-talet i samband med en geoundersökning. Då berodde det på utmattning.

Den så kallade svarta lådan har ännu inte anträffats. Henrik Elinder hoppas att den kan ge en del svar på vad som egentligen hände. Så fort den hittas kommer den att skickas till ett speciallaboratorium i England.

Belagts med flygförbud

Samtidigt som utredningsarbetet går framåt är sorgen fortsatt stor inom Kustbevakningen. De återstående två flygplanen har belagts med flygförbud och under gårdagen samlades de anställda på Skavsta flygplats för att bearbeta det som hänt.

– Det kommer att ta tid för personalen att hantera det som har hänt. Vi får se vad som händer framöver, säger Bengt Fernlund, regionchef på Kustbevakningen.

Ännu har bara en av de fyra förolyckade identifierats. Enligt polisens informatör Ewa-Gun Westford kommer det återstående identifieringsarbetet att ta lång tid.

Daniel Persson