Sexåringar testas om de blir tjuvar

NYHETER

Forskare: Vi kan hjälpa dem tidigare

Riskerar din sexårige son att bli kriminell?

Ett nytt test, som används inom barnpsykiatrin i Sverige, avslöjar tecknen.

- På så sätt kan vi sätta in resurser i tid, säger Pia Enebrink, psykolog och forskare.

Foto: Söker riskfaktorer Forskare tror sig veta vilka faktorer som ökar risken för barn att bli kriminella i framtiden. Barnet på bilden har inget med artikeln att göra.

EARL 20-B heter den. Checklistan som används inom barn- och ungdomspsykiatrin för att bedöma om pojkar mellan sex och tolv år riskerar att bli kriminella i framtiden.

Olika faktorer

- Den tar upp olika faktorer som underlättar att göra en riskbedömning av pojkarna. Resultatet är ett användbart hjälpmedel för att göra en bättre bedömning både av vilka barn som behöver mera hjälp och vad hjälpen kan bestå i, säger Pia Enebrink, psykolog inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm och forskare vid Karolinska Institutet.

Hon har forskat kring metoden, som ursprungligen kommer från Kanada, och hoppas att den nu sprids i Sverige.

- Här i Stockholm används den i viss mån redan. Nu försöker vi göra andra uppmärksamma på att den är bra.

20 punkter

Metoden går ut på att pojkar med utagerandeproblem, som är stökiga och bråkiga, risk- och behovsbedöms enligt en tjugopunktslista.

Listan innehåller bland annat punkter om barnets agerande, föräldrarnas beteende och hur pojkarna presterar i skolan.

Mellan en tredjedel och hälften av de barn som kommer till barn- och ungdomspsykiatrin har utagerandeproblem.

- Det är svårt att veta vilka barn som behöver särskilda insatser. Checklistan underlättar när man ska göra den bedömningen, säger Pia Enebrink.

Fotnot: Motsvarande checklista för flickor finns och heter EARL -21G, men används ännu inte i Sverige.

Detta är punkterna som psykiatrerna tittar på:

Eric Tagesson