Storbrand i skola i västra Stockholm

NYHETER

Knutbyskolan i Rinkeby helt övertänd

Lågorna steg ännu sent på kvällen skolbyggnaden.

Elden slukade hela taket och åt sig sedan nedåt.

Närmare 40 brandmän arbetade som mest med släckningsarbetet som inte väntades vara klart förrän långt fram på småtimmarna.

Larmet om branden i Knutbyskolan i Rinkeby kom vid 19.30 på tisdagskvällen.

Hur länge det då brunnit i trevåningshuset är oklart.

- Det var ungdomar som ringde och berättade att det kom rök från taket, berättar Börje Lindeberg, ledningsoperatör vid Stockholms brandförsvar.

Därifrån skickades först två stationer till platsen - 20 man från Kista och Vällingby.

De fick snabbt förstärkning av närmare 20 brandmän inklusive rökdykare från Farsta och Östermalm.

Vid 21.30 hade hela vindsvåningen brunnit av och lågorna steg högt mot natthimlen.

- Prognosen för släckningen är att vi kommer att hålla på hela natten, säger Lindeberg.

I början bedömdes risken för spridning även till andra byggnader i skolan som stor, men elden har begränsats till en av byggnaderna i skolan.

Orsaken till branden är oklar.

Det finns inga uppgifter om att någon skadats.

Många kringboende hörde under tisdagskvällen av sig till SOS.

Caroline Olsson