Alliansen backar om biltullarna

NYHETER

Trängselskatterna ska bekosta kringfartsled

Foto: Fredrik Reinfeldt på väg till en improviserad presskonferens vid Mynttorget.

Alliansen första stora utspel:

Det blir trängselskatt i Stockholm.

I en debattartikel i Dagens Nyheter i dag lanserar alliansen sitt förslag för trängselskatter.

Pengarna ska användas till att bygga en kringfartsled runt Stockholm.

I samband med valet genomförde vissa kommuner en folkomröstning om trängselskatternas vara eller inte vara.

Stockholmarna röstade ja. I 14 grannkommuner röstade man nej och i ytterligare elva länskommuner genomfördes ingen folkomröstning.

Men alla är överens om att den nuvarande trafiksituationen är ohållbar. Och att läget i Stockholm påverkar hela Sverige.

-Efter årtionden av politisk splittring och uteblivna satsningar måste en lösning av trafiksituationen i Stockholmsregionen nu ges hög prioritet i en alliansregering, skriver Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Lars Leijonborg och Göran Hägglund i sin gemensamma artikel.

"Frigöra medel"

-Frågan om trängselskattens framtid måste också slutgiltigt avgöras.

-Men framförallt måste medel frigöras till de trafiksatsningar som är mest angelägna och där de positiva resultaten är som tydligast.

Samtidigt som alliansen vill införa trängselskatter vill de att beslutet om Citybanan - en 6 km lång järnvägstunnel under centrala Stockholm - ska rivas upp. Kostnaderna för Citybanan beräknas till 13,5 miljarder och eftersom landstinget i Stockholm är medfinansiär riskerar kostnaderna att ta pengar från både sjukvården och utbyggd kollektivtrafik, hävdar alliansledarna.

Pengarna fattas

I stället vill alliansen satsa på ett tredje järnvägsspår över Riddarfjärden och det stora vägprojektet Förbifart Stockholm, en trafikled från Kungens kurva till Häggvik.

Men det fattas pengar.

Alliansen vill undersöka om man kan införa kommunala eller regionala vägavgifter för att finansiera investeringarna.

Alliansen säger ingenting om hur hög skatten ska vara, eller under vilka dagar under och under vilka tider den ska betalas.

Svante Lidén