Knapert för den som väljer att gå ur a-kassan

NYHETER

Nästan hälften av aftonbladet.se:s läsare tänker lämna a-kassan efter avgiftshöjningen. För de som väljer att göra detta kommer det dock att bli mycket svårt ekonomiskt vid arbetslöshet. Alternativen är alfakassan på 4480 kronor i månaden eller socialbidrag.

Chockhöjningarna av a-kasseavgiften har fått många att överväga att gå ur kassan. Hälften av de läsare som röstat på aftonbladet.se säger att de kommer att gå ur a-kassan.

Men för den som står oförsäkrad blir det mycket knapert ekonomiskt.

- Vissa fackförbund, som TCO och SACO , har tilläggsförsäkringar som medlemmarna kan teckna för att få ut mer än maxersättningen. Villkoret är dock att man är med i fackförbundets a-kassa, säger Per Johansson vid LO.

"För dyrt med privat försäkring"

Privata försäkringsbolag har undersökt möjligheten att erbjuda helt privata arbetslöshetsföräkringar utanför fackförbundens regi, men kommit fram till att det inte skulle bli lönsamt.

- Slutsatsen är att premierna skulle bli alldeles för höga, säger Per Johansson.

Alternativet vid arbetslöshet för den som går ur a-kassan är två: alfakassan eller socialbidrag.

Alfakassan är en a-kassa som inte är branschansluten. Den tidigare regeringen har gett alfakassan i uppdrag att betala ut grundersättning till de som inte tillhör någon a-kassa. Det högsta beloppet som betalas ut enligt grundersättningen är 320 kronor per dag, vilket blir 4480 kronor i månaden efter skatt.

Läs mer:

Anna Lindström