Domstolarna panikanställer över 350

1 av 2
NYHETER

Tiotusentals asylsökande kommer de närmsta åren att få besked om utvisning.

Nu förbereder sig svenska domstolar på en våg av överklaganden.

Kostnaden för nya domare och annan personal beräknas landa på 1 miljard kronor.

– Vi arbetar väldigt intensivt för att bemanna upp domstolarna, säger Maria Isaksson på Domstolsverket.

Över 160 000 asylsökande kom till Sverige under förra året och nästan lika många väntar nu på besked om de får stanna eller inte.

Enligt inrikesminister Anders Ygeman (S) kommer mellan 60 000 och 80 000 att få lämna Sverige. Migrationsdomstolarna i Stockholm, Malmö, Göteborg och Luleå förbereder sig nu för att klara av alla som överklagar Migrationsverkets beslut.

Från att ha haft 21 000 migrationsmål under 2015 beräknas antalet stiga till 51 000 under 2017. Den största delen handlar om överklaganden på asylansökningar som avslagits.

– Det är en ökning i en väldigt stor omfattning som vi inom Sveriges domstolar inte varit med om tidigare, säger Maria Isaksson avdelningschef för HR/kommunikationsavdelningen på Domstolsverket.

För att klara av ökningen av mål under perioden räknar domstolarna med att behöva 60 nya domare plus 300 övrig personal, mestadels jurister. Det kommer också behövas nya eller större lokaler, mer säkerhetspersonal och fler tolkar.

– Vi konkurrerar med alla andra samhällsfunktioner så det finns en risk att det inte kommer att finnas rätt tolkar i tillräckligt stor utsträckning, säger Maria Isaksson.

Ordinarie domare vid migrationsdomstolarna utses av regeringen och har i regel kvar sin anställning livet ut. Eftersom antalet asylsökande på sikt väntas minska vill Domstolsverket i stället använda sig av tillfälliga anställningar eller låna domare från annat håll. Maria Isaksson utesluter inte heller att pensionerade domare kan bli aktuella.

– Det skulle kunna vara ett alternativ. Det är viktigt att vi tittar på olika lösningar.

Kostnaden för den extra bemanningen väntas bli strax under 500 miljoner kronor för 2017 och strax över 500 miljoner för 2018.

Kommer ni klara av att rekrytera den personal som behövs?

– Vi har gott hopp om att kunna lösa det här. Men vi måste vara ödmjuka och säga att det är en gigantisk stor utmaning.

ARTIKELN HANDLAR OM