”Barn som återvänder från IS måste få hjälp”

NYHETER

Rutiner har saknats

Foto: Barnombudsmannen Fredrik Malmberg.

Barn som återvänder från IS-kontrollerade områden är ofta svårt traumatiserade.

Men det har saknats beredskap för att ge dem det stöd som krävs för att de ska anpassa sig till ett vanligt liv.

– Säpo har en anmälningsskyldighet till Socialtjänsten som de måste följa, säger barnombudsmannen Fredrik Malmberg.

Barnen ses som extremt viktiga pusselbitar i byggandet av det kalifat som IS utropat. Den extrema fostran och hjärntvätten börjar i mycket tidig ålder. Redan som fyraåringar får pojkar genomgå vapenträning och flera vittnen har berättat för Aftonbladet om det dagliga våldet i kalifatet där föräldrar tar med sina barn för att bevittna avrättningar.

Under det senaste året har IS pressats tillbaka militärt från stora områden och striderna har kommit allt närmare de städer där det utropade kalifatets invånare lever.

Extrema trauman

De barn som lämnar det IS-kontrollerade området med sina föräldrar för att återvända hem bär ofta på extrema trauman.

Ingen vet med säkerhet hur många svenska barn som befinner sig hos terrorsekten IS, men genom Aftonbladets tidigare granskning känner vi till ett 20-tal. Enligt nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, kan det röra sig om minst dubbelt så många.

I samma reportage berättade vi om en treårig pojke från Sverige som dödats när han lekte med en sprängladdning i Syrien. Pojkens syskon skadades i samma explosion och är i dag hemma i Sverige.

Nya rutiner

Säpo har som mål att kontakta alla kända återvändare från IS och andra extrema jihadistgrupper. Men myndigheten har tidigare saknat rutiner för att kontakta socialtjänsterna i de fall barn återvänt till Sverige. Det visade en granskning som SVT gjorde tidigare i somras.

– Vi har i dag haft ett möte med Säpo och samordnaren mot våldsbejakande extremism och fått garantier för att det nu ska finnas rutiner, säger barnombudsmannen Fredrik Malmberg.

Anmälningsskyldigheten gäller samtliga myndigheter. I de fall man befarar att barn far illa ska de kommunala socialförvaltningarna kopplas in.

– Tyvärr har det inte fungerat vid alla tillfällen, men vi hade i dag ett konstruktivt möte och Säpo presenterade sina nya rutiner.

Enligt Fredrik Malmberg saknas det fortfarande kunskaper i många kommuner hur man bäst hjälper IS-barnen.

– Det är mycket viktigt att de råd och riktlinjer som den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har tagit fram når ut.