Ny rapport varnar för framtida terrorattacker

1 av 2
NYHETER

Europols anti-terrorravdelning har idag släppt en ny rapport där man kartlägger terrorsekten IS.

I rapporten framgår att risken för framtida terrorattacker i Europa fortfarande är hög.

– Ökat samarbete och utbyte av uppgifter i Europa är ett framgångsrikt sätt att minska hotet från IS, men dagens rapport visar att hotet fortfarande är påtagligt, säger Europols chef Rob Wainwright i ett pressmeddelande.

Foto: Framsidan till Europols nya terrorrapport.

Europol i Den Haag har publicerat en ny rapport om terrorsekten IS taktik och framtida hot mot Europa. Dokumentet ”Changes in modus operandi of Islamic state (IS) revisited” är framtaget av organisationens anti-terroravdelning ECTC.

I rapporten slår utredarna fast att terrorsekten, i takt med att de förlorar mark i Mellanöstern, redan till viss del har förändrat sitt modus i Europa och att det i nuläget finns flera aktiva terrorceller i Europa.

Ytterligare attacker och försök till attacker förväntas inträffa i Europa, slår man fast.

Uppskattningar från olika europeiska underrättelsetjänster visar att flera dussin människor med tydliga kopplingar till IS finns i Europa, personer med förmåga att genomföra terroristattacker.

Libyen framtida högkvarter

Om IS besegras eller kraftigt försvagas i Syrien och Irak kan det innebära en ökning av radikaliserade återvändare som krigat för IS. Flera europeiska experter hävdar att attacker i Europa då kommer planeras i Libyen, i stället för Syrien och Irak. De tillvägagångssätt som använts i Mellanöstern av terrorsekten, som attacker med bilbomber, kidnappningar och utpressning, kan också komma att drabba Europa, enligt rapporten.

– Vi måste vara vaksamma, hotet från den så kallade islamiska staten och återvändande stridande kommer sannolikt att bestå under de kommande åren. Dessa människor är utbildade i att använda sprängämnen och skjutvapen och de har blivit indoktrinerade av jihadism, säger Gilles de Kerchove, EU:s samordnare för terroristbekämpning.

Europol bedömer inte att hotet mot infrastruktur såsom kärnkraftverk och elnät har ökat, detta baserar man på terrorsektens tidigare attacker som nästan uteslutande riktats mot ”mjuka mål”.

Polarisering värdefullt för IS

Utredarna slår fast att personer i flyktingströmmen från Syrien kan vara sårbara för radikalisering och lätta mål för terrorsektens rekryterare. Enligt rapporten ligger det därför i IS intresse att ”förvärra migrationskrisen” och försöka polarisera befolkningen inom EU, alltså att få delar av Europa att vända sig mot flyktingar och personer som söker asyl. Invandringskritiska politiska rörelser i Europa är därför värdefulla för terrorsekten, enligt Europol.

Kontakterna mellan terrorister och grovt kriminella individer i Europa är enligt rapporten av pragmatisk karaktär, för att skaffa skjutvapen, sprängämnen och falska identitetshandlingar. Kontakterna med den organiserade brottsligheten i Europa tycks också ha ökat, enligt Europol.

I rapporten slås det fast att det inte bara är IS som har förmågan att slå till i Europa. Även Al-Qaida och andra mindre grupper och individer med kopplingar till terrorsekterna utgör ett hot.

ARTIKELN HANDLAR OM