Entreprenör sparkas efter broarbete

1 av 2
NYHETER

Reparationerna har varit för dåliga.

Nu sparkas en underentreprenör som utfört arbeten på Södertäljebron.

– Vår entreprenör har en underentrepenör som den inte längre vill ha. Det handlar om smides- och svetsarbeten av en balk på bron som underentreprenören arbetat med, säger Sara Hjälm, presskommuniktatör på Trafikverket, till Aftonbladet.

Trafikverket prognos för när Södertäljebron skulle kunna öppnas för trafik igen var tidigare satt till augusti. Nu försenas arbetet med bron ytterligare.

– Vi har utfört ett materialtest på en balk för att testa kvaliteten, det visade brister på både hållfasthet och kvalitet. När vi upptäckte den här bristen och behövde ta det på största allvar, det har vi gjort och avbrutit arbetet, säger Sara Hjälm.

Den underentreprenör som utfört smides- och svetsarbeten på balken sparkas av den entreprenör som Trafikverket anlitat för broreparationen.

– De vill inte längre använda sig av underleverantören, säger Sara Hjälm.

Nu måste arbetet på balken tas om, även om reparationsarbetet i stort fortsätter.

Ingen prognos

Som Aftonbladet rapporterade igår kommer det att dröja längre än till augusti innan bron kan öppnas, med anledning av de bristfällliga reparationsarbeten som utförts på bron.

”I samband med att Trafikverket besiktigade de arbeten som hittills utförts på Södertäljebron upptäcktes brister som bedöms vara så allvarliga att arbetena tillfälligt avbrutits. Vid mätningar i konstruktionen och okulär kontroll på plats konstaterades att det finns avvikelser i de utförda arbetena som inte kan accepteras, då Trafikverket prioriterar full kvalitet och säkerhet i konstruktionen.”, skrev Trafikverket igår på sin sajt.

När kommer bron kunna öppnas igen?

– Det vet vi inte, vi har ingen prognos i nuläget, säger Sara Hjälm.

Balkar skadades

Bron har varit avstängd sedan midsommarhelgen då en lastbil krockade uppe på den. Bron fick omfattande skador då lastbilen välte och kilades fast, vilket skadade ett flertal balkar, räcken samt viktiga delar av bron.