Inrikesministern: Hoppfullt – viktigt att lyssna på Malmö

Inrikesminister Mikael Damberg (S) i Malmö vid ett tidigare tillfälle.
Inrikesminister Mikael Damberg (S) i Malmö vid ett tidigare tillfälle.

Malmösatsningen ”Sluta skjut” har hyllats den senaste tiden som åtminstone en av faktorerna bakom minskningen av det dödliga våldet i Malmö.

Under onsdagseftermiddagen möttes kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh med inrikesminister Mikael Damberg digitalt för att diskutera projektet.

– Jag lyssnar mycket på Malmö, sade Mikael Damberg under mötet.

Malmö har flera år haft en hög brottslighet, men de senaste åren har antalet skjutningar och explosioner minskat.

– Vi har brottats med den här problematiken i många år, vi har haft den högst på vår agenda och jobbat stenhårt med den. Idag är läget ljusare och skottlossningar och sprängningar har minskat med 70 procent sedan 2017, som var ett mycket mörkt år med 65 skjutningar, sade Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) under ett digitalt möte med inrikesminister Mikael Damberg.

– Vi har lyckats förmå flera att hoppa av men polisen har också lyckats låsa in fler, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Mikael Damberg belyste att skjutningarna på flera håll, bland annat i Stockholm, har ökat de senaste åren, särskilt förra året. Men i Malmö har det istället minskat.

– Jag lyssnar mycket på Malmö, där har man varit utsatta för problematiken kanske tidigare än resten av Sverige. Det är viktigt att lyssna på Malmö. Vad är det de lärt sig av denna resan? Det är imponerande att se en kommun som Malmö eller Södertälje som konsekvent har valt att prioritera skolorna. Man har hållit i den här frågan, det gäller att göra båda, det långa långsiktiga förebyggande och det här lite hårda med polisen, sade Damberg under mötet.

”Bland det mest spännande som görs i Sverige”

Något som pekats ut som en av framgångssagorna är projektet Sluta skjut. Projektet är ett samarbete mellan Malmöpolisen, Kriminalvården och Malmö stad med syfte att minska det dödliga våldet och få personer att lämna kriminella kretsar i staden. Greppet kommer från en amerikansk metod, gruppvåldsintervention (GVI), som går ut på att man träffar personer ur gängkriminella miljöer för att samtala och prata om andra alternativ och vägar ut ur våldsspiralen. Detta sker i grupp, enskilt, via hembesök, telefonsamtal eller i andra uppsökande former.

– ”Sluta skjut” är bland det mest spännande som görs i Sverige i dag, sade Mikael Damberg under mötet.

– En viktig del i den handlar egentligen om vara väldigt tydliga mot individerna i kriminella miljöer, antingen tar man emot samhällets stöd eller så går vi in med samlad kraft för att göra det riktigt svårt för det du håller på med. Kräver att avhopparverksamheten är beredda, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

Hon belyser att ett ökat samarbete med polisen och att man jobbar tajt ihop, inte bara på ledningsnivå utan ända ut i verksamheten, har varit avgörande för att minska brottsligheten.

I Malmö har antalet dödsskjutningar och explosioner minskat sedan projektet infördes, och projektet pekas ut som en av framgångsfaktorerna. Andra faktorer spelar också in.

– Malmö är intressant, Malmö har ju varit en av de städer som stod lite som symbol för gängvåldet i vårt land, det var väldigt drabbat av skjutningar och sprängningar. Men de senaste fyra åren har man konsekvent jobbat ner det här, säger Mikael Damberg till Aftonbladet efter mötet.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, vid ett tidigare tillfälle.
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, vid ett tidigare tillfälle.

– Det kan komma bakslag i Malmö så vi ska inte tro att allting bara går åt rätt håll men det visar att det går att vända en utveckling. Det är det som jag är väldigt intresserad av att sprida till fler städer runtom i Sverige och inte minst Sluta skjut som många hånade i början, verkar ge effekt, också i Sverige och inte bara i USA där man tillämpat de här strategierna, säger Mikael Damberg.

Hur kan man använda Sluta skjut-strategin i övriga landet?

– Det handlar om att jobba lika konsekvent som i Malmö, där man har satt press på kriminella att antingen lämnar de de kriminella miljöerna, att välja att hoppa av, eller att möta väldigt mycket repression och förföljelse i sin kriminella vardag. Det där verkar fungera i Malmö och det har fungerat i andra länder runtom i världen. Så det gäller att jobba med den här metodiken, från polisen, kommunen och från andra myndigheter, väldigt hårt mot de här våldsamma miljöerna och framför allt satsa på avhopparverksamhet så att de som vill hoppa av också verkligen får göra det, säger Mikael Damberg.

För att andra kommuner ska lyckas belyser Mikael Damberg likt Katrin Stjernfeldt Jammeh att det krävs att kommunen ska ha en fungerande avhopparverksamhet.

– Det är en stad som har stora utmaningar inte minst socialt, det finns en stor segregation i Malmö, man har stor arbetslöshet och stora sociala utmaningar. Det långsiktiga arbetet måste fortsätta i Malmö. Det visar att det går när man samarbetar mellan olika aktörer att pressa tillbaka våld, det är ändå hoppfullt eftersom vi har så mycket både skjutningar och sprängningar i Sverige. Framför allt just nu har vi det största problemet i Stockholm.

– Men jag är ganska optimistisk. Jag tror att Stockholmspolisen inte minst, som kraftsamlat resurser, kommer visa att det går att vända utvecklingen också i Stockholm.

Publisert:

LÄS VIDARE