Nyheter

Skolornas smittskydd "är ett hån"

Av: 

TT

NYHETER

Båda lärarfacken är mycket kritiska till huvudmännens bristande arbete för att minska smittspridningen i skolan.

– Det är ett hån mot alla som försöker ta sitt ansvar och riskerar att smittas, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Av 125 inspekterade skolor har cirka hälften visat brister i arbetet för att minska smittspridningen, visar Arbetsmiljöverkets analys. Myndigheten har även tagit emot cirka 10 000 anmälningar som är kopplade till covid-19 i skolan.

För Johanna Jaara Åstrand, ordförande för TCO-anslutna Lärarförbundet, visar inte analysen några nya uppgifter.

– Det är befängt att tro att de tips och råd som Arbetsmiljöverket har skulle göra skillnad. Hade det gått i skolans värld så hade ju det gett resultat för länge sedan, säger hon.

Nu kräver fackförbundet att skolorna ska övergå till fjärr- och distansundervisning om inte arbetsgivaren klarar att säkra en smittsäker miljö. Detta för att garantera att elever och lärare håller sig friska den korta tid som återstår av terminen.

– Nu ser vi stora smittutbrott bland unga vilket riskerar att stjälpa elevernas möjlighet att slutföra sina studier på ett vettigt sätt.

Åsa Fahlén på det Saco-anslutna fackförbundet Lärarnas riksförbund är inte heller förvånad av det som framkommit. Hon tycker inte att arbetsgivarna har gjort de insatser som krävs.

– Vi var ute redan i pandemins början med att man på varje ställe behöver göra riksbedömningar, man måste titta på varje enskild lokal. En skola består ju av en mängd olika lokaler och konstellationer av elever och lärare och annan personal, säger hon.

– I många fall tror jag att man pratat om skolan som helhet att det ska vara färre individer på skolan, men man har inte tittat på var de här individerna befinner sig och under hur lång tid.

Inte lärarnas uppgift

Lärarnas riksförbund förstår utmaningarna med att hålla avstånd i skolan men tycker att man måste vidta de åtgärder som kan göras utifrån de förutsättningar man har, för att sedan följa upp och se att åtgärderna gett effekt.

TT: Hade lärarna kunnat göra något mer?

– Lärarnas uppdrag är att försöka hålla igång undervisningen så gott det går, och det är ju det uppdraget som vi har fått av samhället. Samhällets signal har också varit "håll för guds skull skolorna öppna så mycket det går", det här har lärarkåren ställt upp på trots rädslan för att gå till jobbet, säger Fahlén.

Samtidigt som arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar, ska riskbedömningarna göras i samverkan med skyddsombuden.

– Och där har ju vi naturligtvis ett ansvar att vara delaktiga, säger Åsa Fahlén.

Mörkertal

En enkät av Lärarnas riksförbund visade att åtta av tio känner rädsla eller olust för att gå till jobbet på grund av covid-19.

I enkäten framkom också att majoriteten av fackets medlemmar inte vet om arbetsgivaren har någon rutin för att anmäla tillbud till Arbetsmiljöverket. 17 procent av de som svarade angav att tillbud som de vet inträffat inte har anmälts.

Åsa Fahlén tror därför att det finns ett mörkertal, trots att Arbetsmiljöverket fått in 10 000 anmälningar som rör pandemin.

– Det finns benägenhet att inte se skolan som en vanlig arbetsplats där den här typen av brister ska rapporteras in till Arbetsmiljöverket, men det är för att kunna följa upp och göra förbättringar, inte för att på något vis stämpla skolan.

PODD Kalifornien – och hoppet som återvände

Aftonbladet Daily med Magnus Sundholm, Aftonbladets korrespondent i Los Angeles.

ANNONS EXTERN LÄNK

SOMMAR-REA på barnkläder – 70% rabatt på märkeskläder

Kids Brand Store

Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på Lyssna-knappen

Publisert: