Jätteökning av inlagda i region – testkapacitet i taket

Smittskyddsläkaren: Sverige har haft dålig testkapacitet under hela pandemin

Smittspridningen fortsätter att öka i hela landet.

I Gävleborg har testkapaciteten slagit i taket och regionen tvingas nu att skicka prover för analys till Tyskland.

– Smittan har exploderat och kommit in som en vägg, säger Gävleborgs smittskyddsläkare Christian Ehrenborg.

Testkapaciteten i många regioner är ansträngd. Gävleborg, Östergötland, Skåne och Kalmar uppger att behovet av testning är större än kapaciteten. I Västra Götaland, Norrbotten, Västernorrland, Värmland och Halland är läget ansträngt gällande storskalig testning.

Region Gävleborg ser en kraftig ökning av smittspridningen. Antalet inlagda i slutenvården börjar närma sig 50 procent fler än i våras. För närvarande vårdas 100 patienter med covid-19 på sjukhus, elva av dem ligger på IVA.

– Vi har inte nått piken ännu. Just nu ser det ut som att vi ligger värst till i landet. Men vad ska man göra, det är bara att fortsätta köra, säger smittskyddsläkare Christian Ehrenborg.

Christian Ehrenborg i mitten.
Christian Ehrenborg i mitten.

Antalet positiva provsvar har under de senaste sju dagarna legat på omkring 1 800, jämfört med oktober då siffran endast låg på 70 stycken. Just nu ligger andelen positiva på 25 procent. Enligt WHO bör andelen positiva ligga på 10 procent, vilket innebär att Gävleborg ligger långt över WHO:s snittsiffra. Christian Ehrenborg menar att det beror dels på en stor smittspridning och en underkapacitet med provtagningsmöjligheter.

– Sverige har haft dålig testkapacitet sedan pandemins början. Det handlar inte om att vi inte klarar av det. Det handlar snarare om en styrningsfråga. En djup politisk fråga helt enkelt där jag inte själv förstår vad problemet är, säger han.

Tvingas skicka prover till Tyskland

Eftersom testkapaciteten nått taket tvingas nu regionen skicka prover till Tyskland för analys.

– Som jag förstått det är vi inte den enda regionen som tar hjälp av Tyskland. Det landet har bara löst det. Som sagt, vi har kapacitet men får inte verkstad i det, det är jättefrustrerande.

Från och med i morgon kommer Gävleborg att pausa antikroppstesterna för allmänheten. Personerna som sköter dessa behöver användas till att analysera de kliniska proverna, menar Christian Ehrenborg.

– Vi måste ta hand om de sjuka patienterna och få folk att förstå hur allvarligt detta är. Om man ska prioritera bort något så är det antikroppstesterna just nu.

Regionen bedömer nu pandemin som en extraordinär händelse och krisledningsnämnden har sammankallats och aktiverats.

– Det är väldigt sällsynt att aktivera en sådan grupp. Vi är mitt i en stor kris och måste nu samlas och se vilka åtgärder vi kan göra. Det behövs den typen av beslutsorgan nu eftersom vården riskerar att haverera, säger han.

Gävle sjukhus.
Gävle sjukhus.
Gävle sjukhus.
Gävle sjukhus.
Publisert: