Kommunal ställer sig utanför LO-samordningen

Inför den stora avtalsrörelsen går Kommunal sin egen väg.

Förbundet ställer sig utanför LO-samordningen då man inte fått igenom sin lönesatsning på yrkesutbildade inom välfärden.

– Jag blir orolig för LO:s framtid, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Fackförbundet Kommunal meddelade i dag att man ställer sig utanför LO:s samordning inför den stundande avtalsrörelsen.

I samordningen är tanken att facken tillsammans ska komma med krav inför avtalsrörelsen då nya kollektivavtal förhandlas fram mellan fack och arbetsgivare - något som rör miljoner löntagare.

Men nu går Kommunal alltså sin egen väg.

”Alldeles för svag modell”

Ordförande Tobias Baudin säger att förklaringen handlar om att hans förbund, LO:s största, vill fortsätta den särskilda satsningen för att få upp lönerna för yrkesutbildade inom välfärden – vård, skola och omsorg.

– Men modellen som man lagt fram för oss i LO:s styrelse innebär att kärntrupperna i välfärden bara skulle få 17 kronor i så kallad satsning. Det är ett alldeles för svagt förslag, därför har vi valt att köra själv.

Baudin säger att Kommunal tvingats till att agera som man nu gör.

– Jag hade hoppats få stöd, inte minst med tanke på att rekryteringsbehoven är enorma inom de här yrkena. De är de i dag och de kommer att växa i framtiden. Då är löner och villkor en viktig del att förbättra så att fler väljer att utbilda sig.

Det är inte första gången som LO misslyckas med att hålla ihop inför en avtalsrörelse. Baudin säger att han beklagar det.

”Stora, starka och rätt förbaskade”

Han tror dock att hans förbund kommer att klara sig bra på egen hand.

– Vi är stora, starka och rätt förbaskade. Vi är övertygade om att vi gör en bra avtalsrörelse på egen hand.

Samtidigt säger han att relationen mellan Kommunal och LO nu naggas i kanten.

– LO-styrelsen har valt att själva föra fram ett förslag där man vet att LO:s solklart största förbund, med över en halv miljon medlemmar, kommer att säga nej. Jag beklagar det djupt och blir orolig för LO:s framtid.

Enligt vad TT erfar ställer sig även Pappers utanför samordningen. Det lilla LO-facket Pappers har redan tidigare gått ut hårt och krävt förhållandevis högre lönekrav.

LO kommer inte att uttala sig om Kommunals besked förrän efter morgondagens representantskap, hälsar presstjänsten.

Det är där man ska fatta beslut om samordningen mellan övriga förbund.

Även från IF Metall, LO:s näst största förbund, vill man invänta att kommentera Kommunals besked till i morgon.

Seko är ett av förbunden som står bakom LO-samordningen. Förbundsordförande Valle Karlsson säger att han förstår Kommunals frustration.

– Kvinnors arbete värderas alldeles för lågt och klyftorna mellan låg- och högavlönade bara växer.

Han menar att Kommunals agerande är ett bevis för att den nuvarande lönebildningsmodellen är bristfällig om man ska nå målet med att halvera löneskillnaderna mellan kvinnor och män till år 2028.

”Misslyckande för LO”

Men man står alltså bakom samordningen:

– Till skillnad från Kommunal som vill satsa på enskilda grupper så är vår uppfattning att det måste göras breda satsningar för att minska löneskillnaderna, i synnerhet mellan kvinnor och män, säger Valle Karlsson.

Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl säger att man beklagar motpartens bristande samordning.

– Det är tråkigt, men mest rör det LO som organisation. Det måste var ett misslyckande att inte lyckas ena alla. Så skulle jag känna om vi inte lyckades.

Han säger att det viktigaste fortfarande är vilka krav inför avtalsrörelsen som LO går fram med, oberoende av om Kommunal är med eller inte.

– Med det sagt så har ofta LO varit samordnade, då har det varit mer förutsägbart än om de är splittrade. Det kanske kan bli mer struliga förhandlingar, men det vet man inte på förhand.

Mattias Dahl säger att enigheten bland Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer är stor.

– Vi är helt enade om vad vi har för krav, och i frågan om märket står vi enade.

Publisert:

LÄS VIDARE