Här är valen du själv kan göra för klimatet

Av:  Johanna Cederblad/TT

Vi är duktiga på att sopsortera och byta till energisnåla lampor. Vi är världsbäst på att panta. Men om vi verkligen ska få till en förändring av utvecklingen kommer det att krävas mer av oss framöver.

För dig som vill ta nästa steg kommer här forskarens bästa tips:

Forskare har tittat på klimateffekten av olika åtgärder. Exempelvis återvinning, torka kläder på tvättlina, byta ut en vanlig bil mot en hybridbil, installation av solceller och att minska på onödiga resor.

Det visar sig dock att detta inte ger särskilt mycket i minskade utsläpp, totalt sett. I stället är det några lite större personliga val som måste göras för klimatets skull:

Parkera bilen

Att leva helt bilfritt sparar i genomsnitt 2,4 ton växthusgaser varje år.

– Det viktigaste för att stabilisera klimatet är att sluta använda fossila bränslen. De står för 87 procent av koldioxidutsläppen globalt, resten kommer från markanvändning, främst jordbruk. Bilar och flyg använder mycket fossila bränslen, säger Kimberly Nicholas, hållbarhetsforskare vid Lunds universitet.

Den hårda sanningen är alltså att för att bryta kurvan så krävs det tuffa åtgärder.

– De flesta tipsen och råden som ges är tyvärr inte så effektiva. De säger "kör mindre", eller "kör miljösnålt". Men det är bara lite bättre jämfört med att leva helt bilfritt.

Kanske kan den som verkligen behöver sin bil invända att det ändå måste vara bättre att köra elbil. Visst, det ger ungefär 50 procent mindre utsläpp jämfört med en vanlig bil, enligt Kimberly Nicholas studie, men det räcker inte.

– Bäst är att slopa bilen helt. Om man inte kan det så måste vi halvera hur mycket vi kör, eller åka fler i varje bil. En intressant studie av andra forskare har kommit fram till att vi inte får köra mer än ungefär 20 kilometer per person och dag framöver för att vi ska kunna nå målen.

De bilar som ska finnas i framtiden måste gå på el, förklarar hon. Klimatmålen tillåter helt enkelt inte några bensin- eller dieselbilar.

Skippa långresan

Flygresor ger enorma avtryck när det gäller utsläpp. Genom att skippa en enda flygresa, till exempelvis New York tur och retur, per person och år så spar vi 1,6 ton växthusgaser per person och år, enligt Kimberly Nicholas.

Men i den officiella statistik som sammanställs över utsläppen i ett land finns bara de inrikes flygresorna med, förklarar hon.

– Utrikesflyg räknas inte in till det svenska klimatmålet. Men utrikesflyget i Sverige står för lika mycket utsläpp som privatbilismen.

Forskaren Jörgen Larsson vid Göteborgs universitet kom i fjol med en rapport om hur våra flygresor påverkar klimatet. Totalt orsakade svenskars utlandsresor under 2017 utsläpp av 10 miljoner ton koldioxid – ungefär lika mycket som utsläppen från alla personbilar i Sverige. Privatresorna stod för fyra femtedelar och tjänsteresorna för en femtedel, enligt rapporten.

Säga hejdå till köttet

Den som helt går över från kött till växtbaserad kost spar in 0,8 ton per år.

– Köttproduktion orsakar mycket mer utsläpp än växtproduktion, förklarar hon.

En EU-medborgare, som i snitt orsakar utsläpp på 6,7 ton per år, kan kapa dem ned till 5,9 ton bara genom att låta bli köttet. FN:s klimatorgan IPCC konstaterade i augusti i år att vegetarisk kost är nödvändig för att rädda klimatet.

För att minska den globala uppvärmningen måste bland annat jord- och skogsbruket göras mer hållbart, köttkonsumtionen skäras ned och matavfallet minska, enligt IPCC:s rapport. Ett av förslagen från forskarna är en omfattande övergång till vegetarisk och vegansk kost.

Skaffa ett barn mindre

Ett lite mer kontroversiellt spartips. Det är ju inte möjligt för många att genomföra, som redan fött sina barn eller ännu inte funderat på familj. Dessutom är barnafödande ett högst personligt val, och tanken på att avstå barn för klimatets skull kan verka närmast svindlande.

– Vi tog med det, för vi fick frågor från alla håll om vad man själv kan göra. Då ville vi visa alla personliga val man kan göra.

För den som håller på att bilda familj, och som låter bli att skaffa ytterligare ett barn, är klimatvinsten enorm, enligt hennes undersökning. Besparingen är hela 58,6 ton koldioxid per år, på lång sikt. Utsläppen räknas då för två generationer framåt, utifrån nuvarande utsläppsnivå per person.

– Men detta är inte det som ska rädda klimatet. Det som är viktigt är att ta bort utsläppen som är här och nu, de flesta innan 2030, och att sluta helt med fossila bränslen.

Att välja om man vill ha barn eller inte är faktiskt en mänsklig rättighet och är inskriven i FN-stadgan, konstaterar hon.

– Men det är inte en mänsklig rättighet att köra bil, säger Kimberly Nicholas.

Publisert: