Skåne minst jämställt – vad gäller föräldradagar

Kvinnorna tar ut över 70 procent av föräldraförsäkringen i Skåne.
Kvinnorna tar ut över 70 procent av föräldraförsäkringen i Skåne.

I Skåne tas bara 27 procent av föräldraförsäkringen ut av männen.

Därmed ligger man under rikssnittet.

”I relation till riket i stort har Skåne det statistiskt minst jämna uttaget av föräldraförsäkring, sett till skillnad mellan kvinnor och män”, skriver Länsstyrelsen Skåne i en rapport.

När Aftonbladet i höstas summerade de skånska siffrorna av uttag av föräldrapenningdagar visade det sig att merparten av de skånska kommunerna ligger under rikssnittet för hur stor andel männen tar ut.

Rikssnittet är att männen tar ut 29 procent av föräldrapenningdagarna, medan det i Skåne är 27 procent. Enligt Länsstyrelsen Skåne har länet det statistiskt minst jämställda uttaget av föräldraförsäkring.

På temat har Länsstyrelsen Skåne nu publicerat rapporten ”Jämställt föräldraskap – en arbetsgivarfråga”. Kommuner och organisationer som är anslutna till strategin ”Ett jämställt Skåne” har där fått svara på hur de arbetar med att undersöka, analysera, vidta åtgärder och utvärdera möjligheter för anställda att förena arbete med föräldraskap.

”Viktigt att stötta kommuner”

– Det är viktigt att stötta kommuner och andra arbetsgivare så att arbetet för ett jämställt föräldraskap utvecklas. Det här är relativt nya krav och många har påbörjat arbetet, men efterfrågar också stöd för att komma vidare. Vi presenterar en rapport som dels visar hur det ser ut just nu men också ger praktiska tips på hur arbetet kan bedrivas, säger Ola Melin, länsöverdirektör på Länsstyrelsen Skåne, i ett pressmeddelande.

Kraven tillkom efter att diskrimineringslagen stärkts 2017. Av de 53 skånska kommuner och organisationer som finns med i rapporten är det i dag bara fem stycken som arbetar med alla de fyra kraven som Länsstyrelsen Skåne undersökt.

– Det finns många fördelar med att arbeta med frågan om jämställt föräldraskap. Som arbetsgivare ger det fördelar såväl för rekrytering som hur hälsosam arbetsplatsen är. Det är även viktigt ur ett barnperspektiv. Att inte ha varit hemma mer med sina barn är den fråga som äldre män säger de ångrar mest, säger Martina Skrak, jämställdhetsstrateg på Länsstyrelsen Skåne.

Arbetsgivare har nyckelroll

För att få ett mer jämställt föräldraskap menar Länsstyrelsen att arbetsgivaren spelar en viktig roll, då deras attityder och agerande kring föräldraledighet spelar en stor roll för hur mycket föräldrapenningdagar män tar ut.

Den skånska kommun där männen tog ut störst andel av föräldraförsäkringen 2018 var Lomma (33 procent) medan andelen var lägst i Perstorp (22 procent). I Malmö tog männen ut 26 procent av föräldrapenningdagarna.

Länsstyrelsens arbete för ett mer jämställt föräldraskap består förutom rapporten av en utbildningsdag i vår.

Aftonbladet har utan framgång försökt nå Martina Skrak.

Publisert:

LÄS VIDARE