Försäkringskassan

Försäkringskassan: Se över assistansregler

Av: 

TT

Socialminister Lena Hallengren (S).
Socialminister Lena Hallengren (S).

NYHETER

Reglerna om personlig assistans och assistansersättning för funktionshindrade har blivit till ett svårtytt och svårhanterligt lapptäcke, anser Försäkringskassan. Regeringen borde se över regelverket i sin helhet.

De ändringar som har gjorts, och är på gång, om rätt till assistans för hjälp med andning och sondmatning, ser Försäkringskassan positivt på. Det reder ut vissa oklarheter men innebär samtidigt nya särregleringar, enligt Marie Axelsson, chef på avdelningen som handlägger assistansersättning på Försäkringskassan. Det är ett exempel på något som gör reglerna ännu lite mer komplicerade och kanske svårare att förutse innebörden av för den som söker stöd.

TT: Det finns oklarheter kvar?

– Ja, det gör det. Vi ser ett behov av att lagen ändras och vi hade önskat att man kunde se över hela lagen i ett sammanhang, säger Marie Axelsson.

Föråldrad lag

Hon påminner om att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), där personlig assistans och assistansersättning är en del, har hunnit bli 25 år gammal.

– Det har skett flera förändringar i lagen och det har kommit flera avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen som har ändrat tillämpningen. Vi anser att lagen måste vara tydlig och förutsägbar, säger Marie Axelsson.

Försäkringskassan anser att regeringen till att börja med borde skicka ut den stora utredningen om LSS, som kom i januari, på remiss.

Den försökte ta ett större grepp om assistansen. Men några av huvudförslagen fick så stark kritik att regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna inte har kunnat bli överens om att skicka ut utredningen på remiss.

När TT frågar socialminister Lena Hallengren (S) om den kommer att skickas ut vad det lider säger hon.

– Jag kan inte svara på det, jag återkommer om det. Men det finns fördelar med att skicka ut den på remiss, säger Hallengren.

Hon håller inte med Försäkringskassan om att regeländringarna har varit många, däremot domarna som ändrat tillämpning.

När nu den stora utredningen om LSS ligger obehandlad så har hon sett det som viktigast att ta tag i akuta problem som reglerna kring assistans för andning och sondmatning.

Tvingats backa

Men regeringen och dess jurister har bara i år tvingats skriva om och backa från framlagda förslag två gånger. Det har skett efter kritik från Lagrådet och berörda som pekat ut brister och konsekvenser som regeringen uppenbarligen inte tänkt på.

– Jag är inte beredd att göra några förändringar som försämrar assistansen. Om juristerna inte har nått ända fram så får de göra om jobbet. Det är det de håller på med nu, säger Lena Hallengren om den senaste påtvingade reträtten vad gäller regler för hjälp med andning och sondmatning. Kritikerna larmade tidigt om att regeringens förslag skulle riskera att gå ut över andra funktionshindrades behov av assistans.

Hon medger att reträtten är ett talande exempel på hur invecklad lagstiftningen är – om inte ens regeringens experter klarar av att hitta rätt är det inte konstigt om de som är i behov av stöd har svårt att förstå reglerna.

Förväntningar på skam

Försäkringskassan får ofta kritik för att vara en hård och okänslig bokstavstolkare. Marie Axelsson tror att det till en del kan bero på det snåriga regelverket.

– Att vi anses vara hårda är nog också ett uttryck för att lagen inte är utformad som allmänheten tror att den är. Man pratar ofta om att det är en rättighetslagstiftning, samtidigt finns det villkor för att man ska beviljas stöd och så länge det finns villkor kommer det alltid att finnas människor som hamnar utanför och som inte får bifall, säger Marie Axelsson.

– Det är viktigt att lagen är utformad på ett sätt som stämmer överens med det allmänna rättsmedvetandet.

ANNONS EXTERN LÄNK

Jämför lån med Advisa - låna pengar enkelt och sänk din ränta

Advisa

Publisert:

LÄS VIDARE

Stephanie, 30, förlorade minnet efter rutinoperation

ÄMNEN I ARTIKELN

Försäkringskassan

Personlig assistans

LSS-lagstiftningen

Lena Hallengren