Få har ändrat rutinerna kring igångsättning

Av:  TT

Ett fåtal sjukhus har ändrat sina rutiner kring igångsättning av förlossning. Arkivbild.
Ett fåtal sjukhus har ändrat sina rutiner kring igångsättning av förlossning. Arkivbild.

Ett fåtal sjukhus har ändrat sina rutiner kring igångsättning (induktion) av förlossning. Betydligt fler överväger att göra det, men inväntar en mer omfattande analys av flera internationella studier som ska vara klar i mitten av januari.

Här är hela listan:

Region Skåne: Riktlinjerna kommer att revideras efter den uppdaterade analysen. Sedan början av december finns tillfälliga riktlinjer som innebär att alla omföderskor med riskfaktorer, och alla förstföderskor, får ett besök i vecka 41+0 för kontroll och samtal. De som önskar induktion ska erbjudas detta inom 2–3 dygn.

Region Kalmar: Avvaktar nationella riktlinjer och specialistföreningens uttalande.

Region Halland: För diskussioner men avvaktar experternas nationella råd.

Region Jönköping: Avvaktar de nationella riktlinjerna/rekommendationerna.

Region Västra Götaland: Avvaktar den uppdaterade analysen men erbjuder oroliga patienter igångsättning vid vecka 41+0.

Region Örebro: Inväntar de nationella riktlinjerna.

Region Västmanland: Följer utvecklingen kring hur överburen graviditet ska hanteras. Individuella bedömningar görs i dag.

Region Östergötland: Inväntar de nationella riktlinjerna.

Region Gotland: Avvaktar den uppdaterade analysen. Erbjuder kvinnan ett ultraljud i vecka 41+0 och baserat på detta samt hennes övriga hälsotillstånd sker liksom tidigare ett individuellt ställningstagande till induktion.

Region Stockholm: Avvaktar den uppdaterade analysen. I dag görs ultraljud i vecka 41 och därefter en bedömning av om förlossningen behöver sättas i gång.

Region Uppsala: Har sedan den 18 november i år börjat med igångsättning i vecka 41+. Alla kvinnor kontrolleras vecka 41+0 och igångsättning sker under vecka 41+ i samråd med kvinnan.

Region Gävleborg: På förlossningsavdelningarna i Gävle och Hudiksvall förbereds en övergång till igångsättning före vecka 42.

Region Dalarna: Ändrade riktlinjerna den 1 april till igångsättning vid vecka 41.

Region Värmland. Överväger att ändra rutinerna.

Region Jämtland Härjedalen: Följer nationella ståndpunkter och riktlinjer. Om konsensus blir graviditetsvecka 41 avser man att införa detta i februari.

Region Västernorrland: Förbereder en ny policy till att inducera graviditeter vid 41 fullgångna veckor med sannolik start i februari.

Region Västerbotten: Har ändrat sitt PM för kontroller av gravida som går över tid. Inväntar nationella riktlinjer.

Region Norrbotten: Förbereder en övergång till en ny policy att inducera graviditeter vid 41 fullgångna veckor med sannolik start i februari.

Har inte svarat: Region Blekinge, Region Kronoberg och Region Sörmland.

Publisert: