”Intensivvård kan behöva avslutas för stort antal patienter”

Samtliga intensivvårdsplatser i Stockholm kan vara slut redan i helgen.

Då kommer intensivvården för ett stort antal patienter att behöva avslutas, kan Aftonbladet avslöja.

– Det där var ett internt nyhetsbrev som gick ut i en avdelning under mig, men jag hänvisar till presstjänsten, säger verksamhetschef Björn Persson.

Av ett internt nyhetsbrev för Karolinska universitetssjukhusets intensivvårdsavdelning i Solna från den 1 april framgår att coronapandemin har skapat ett kritiskt läge för intensivvården i Stockholms-regionen.

Det interna nyhetsbrevet gick ut till personalen på intensivvårdsavdelningen i Solna den 1 april.
Det interna nyhetsbrevet gick ut till personalen på intensivvårdsavdelningen i Solna den 1 april.

• Om utvecklingen inte drastiskt avtar är prognosen att samtliga intensivvårdsplatser i Stockholm kan vara slut redan i helgen, enligt nyhetsbrevet.

• I så fall kommer allt som inte är starkt medicinskt motiverat att behöva prioriteras bort.

• Dialys blir en lyx som med största sannolikhet inte kan levereras.

• Intensivvård kommer att behöva avslutas på ett stort antal patienter som normalt skulle ha fått fortsatt vård.

Aftonbladet kontaktade presstjänsten på Karolinska universitetssjukhuset i torsdags för att få en kommentar till nyhetsbrevets innehåll från någon ansvarig. Presstjänsten lovade att ordna kontakt med rätt person, men har efter nästan två dygn fortfarande inte gjort det.

På fredagskvällen hade Aftonbladet direktkontakt med en av nyhetsbrevets undertecknare, läkaren Andreas Liliequist.

– Jag kan tyvärr inte ge några kommentarer över huvud taget, jag måste hänvisa dig till verksamhetschefen Björn Persson.

Varför? Är det så känsligt?

– Det är inte känsligt, men jag är lite osäker på vad jag kan uttala mig om och inte.

På lördagsmorgonen fick Aftonbladet tag i Björn Persson, verksamhetschef för intensivvård och thoraxoperation på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och Solna.

– Det där var ett internt nyhetsbrev som gick ut i en avdelning under mig, men jag hänvisar till presstjänsten, säger Björn Persson och lägger på luren.

Frågorna Aftonbladet inte har fått svar på är följande:

• För vilka patienter ska intensivvården avslutas?

• Vad blir följden för dem?

• Hur kommer bedömningen att ske?

• När kommer ni att börja avsluta dessa patienters behandlingar?

• Vad hoppas ni kunna uppnå med detta?

• En specialistsjuksköterska kan komma att ansvara för 8-10 patienter – hur många ansvarar de för i vanliga fall?

• I nyhetsbrevet står det att personalen kommer att behöva känna sig nöjd med att trygga syresättning och blodtryck – vad är det som inte kan tryggas längre?

• Dialys blir en lyx som med största sannolikhet inte kommer att kunna levereras – vad innebär det för dialyspatienterna?

Fotnot: Efter publicering av den här artikeln tillbakavisade hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson i Region Stockholm uppgifterna i nyhetsbrevet. Läs Erikssons kommentarer här.

Publisert:

LÄS VIDARE