Stockholm

Skiftarbete lika skadligt oavsett schema

Av: 

TT

Stressforskaren Göran Kecklund poängterar att en god arbetsmiljö är viktigare än schemaupplägget för ett hälsosamt skiftarbete. Arkivbild.
Stressforskaren Göran Kecklund poängterar att en god arbetsmiljö är viktigare än schemaupplägget för ett hälsosamt skiftarbete. Arkivbild.

NYHETER

Vilken schemamodell som används vid skiftarbete är oviktigt för stress, sömn och hälsa hos de arbetande.

En god arbetsmiljö är mer avgörande, enligt ny forskning.

Skiftarbete är förknippat med både långsiktiga och kortsiktiga hälsoproblem. Det handlar om sömnbesvär som leder till trötthet, olyckor och obalans mellan privatliv och arbete på kort sikt och hjärtsjukdom, diabetes och cancer på lång sikt.

Därför undersökte Göran Kecklund, professor i psykobiologisk sömnforskning, och hans forskargrupp vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms Universitet tre olika schemamodeller för skiftarbete inom vården för att se hur besvären påverkades.

Ingen modell bättre

Modellerna som undersöktes var ett fast rullande schema, som ett vanligt förekommande tre-skift, ett fast schema men med arbetstidsförkortning om ungefär två timmar per vecka och ett individuellt schema. Det visade sig att de som arbetade skift upplevde samma problem oavsett schemaupplägg.

Forskarna kunde därför konstatera att det fanns inga eller små skillnader mellan arbetstidsmodellerna när det gällde stress, trötthet, hälsobesvär eller balansen mellan privat- och arbetslivet.

Arbetsmiljö viktigare

Däremot verkar arbetsmiljön i stort vara en faktor som påverkar stressen, sömnen och hälsan. Andra faktorer som ger bättre förutsättningar för skiftarbetarna är en dygnsvila som överskrider elva timmar, kortare arbetspass, maximalt två till tre nattskift i följd, pauser i arbetet och en bemanning som är anpassad till arbetets krav.

Projektet finansierades av AFA Försäkringar med syftet att långsiktigt minska ohälsan i arbetslivet.

"Vår studie visade att det är viktigt att ta hänsyn till arbetsbelastning och att hög arbetsstress är en viktig bidragande faktor till bristande återhämtning", säger Göran Kecklund i ett pressmeddelande från företaget.

ANNONS

Så kan du skydda hemmet mot blixtnedslag – köp en grenkontakt med överspänningsskydd!

Extern länk från Webhallen

Köp här!

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Stockholm