Elev kroppsvisiterades – i jakt på energidryck

I våras kroppsvisiterades en elev på en skola i Kristinehamn.

Anledningen ska ha varit att eleven burit på en energidryck som inte får drickas på skolan, rapporterar Nyhetsbyrån Siren.

Det var i våras som Skolinspektionen fick in en anmälan från en förälder till en elev på en skola i Kristinehamn.

Eleven hade blivit kroppsvisiterad av en lärare – som ville få tag på en energidryck eleven hade med sig. Det rapporterar Nyhetsbyrån Siren.

Läraren som visiterade eleven har i samtal med skolledningen fått klargjort för sig att agerandet saknade stöd i lag. Skolinspektionen kräver nu att huvudmannen ser till så att inga fler kroppsvisiteringar utförs på skolan.

Har inte blivit kränkt

Eleven anses dock inte ha blivit kränkt.

”Det är inte visat att eleven utsatts för kränkande behandling av skolpersonal och Kristinehamns kommun har inte heller i övrigt brutit mot bestämmelserna om skyldigheten att motverka kränkande behandling” står det i beslutet från Skolinspektionen.

Vid uppföljande samtal har läraren angett att hen följt skolledningens beslut om förbud mot energidryck, men förstår att personal inte har rätt att kroppsvisitera elever.

Inför kommande läsår ska samtlig personal uppdateras om rutinerna för omhändertagande av föremål.

Publisert:

LÄS VIDARE