Eldningsförbud utfärdat i hela Stockholms län

Detta gäller – då får du elda

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Den senaste tidens värmebölja har gjort markera torra.

Nu utfärdas eldningsförbud i hela Stockholms län – tillsvidare.

Men det finns undantag.

Eldningsförbudet i Stockholms län utfärdades på söndagen och gäller från klockan 16.

Anledningen är den senaste tidens värme som orsakar hög brandrisk i skog och mark, skriver Länsstyrelsen i Stockholm i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen uppger att de tagit beslutet i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s väderprognos.

Förbudet innebär att det inte är tillåtet att utomhus elda, grilla eller bränna med fast bränsle, såsom ved, kol, gräs, ris och grenar.

Men det är däremot inte förbjudet att grilla på egen tomt – om grillen är ”utformad så att det inte finns risk för brandspridning”.

Det är även tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats.

1 av 2

Fast grillplats innebär ”en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen”, uppger Länsstyrelsen.

Den som bryter mot eldningsförbudet – uppsåtligen eller av oaktsamhet – kan dömas till böter.

”Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs”, skriver Länsstyrelsen.

Publicerad:

LÄS VIDARE