Flera partier vill upplösa månggiften

Av:  TT

Flera partier vill att månggiften som godkänts i Sverige ska kunna upphävas. Arkivbild.
Flera partier vill att månggiften som godkänts i Sverige ska kunna upphävas. Arkivbild.

Flera riksdagspartier vill upphäva utländska månggiften som erkänts i Sverige – och därmed gå längre än regeringens utredare.

Utredaren tror att det skulle slå särskilt hårt mot kvinnor.

Enligt utredarens förslag ska nya månggiften inte längre accepteras i Sverige från och med nästa sommar. En retroaktiv lagstiftning som upplöser redan existerande månggiften är dock inte motiverat, anser regeringen utredare.

Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna är kritiska, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

– Vi vill vara tydliga med vilka värderingar som finns i Sverige och vilka man ska efterleva, och det här är en sådan grundvärdering som alla borde följa, och därmed borde de som finns upplösas, säger kristdemokraten Larry Söder, vice ordförande i civilutskottet, till radion.

152 personer

Enligt en rapport från Skatteverket fanns det vid slutet av 2017 152 folkbokförda personer i Sverige som var gifta med fler än en person.

Fram till 2009 var antalet registreringar få, med endast två till tre fall per år, men det ökade efter 2010. De flesta vigslarna hade ingåtts i Syrien, följt av Somalia, Afghanistan och Pakistan. Regeringens utredare tror dock att antalet är större och att det finns ett "visst mörkertal när det gäller förekomsten av månggifte i Sverige".

Men utgångspunkten vid civilrättslig lagstiftning är att nya bestämmelser inte ska gälla för rättigheter som uppkommit för personer innan lagen ändrades, säger regeringens särskilda utredare Anne Kuttenkeuler.

– Exempelvis rättigheter som gjort att man avstått från att bofördela, eller avstått från att stå på ett hyreskontrakt eller skriva testamente, eftersom man ändå hade skydd av att vara gift.

Utredningens bedömning är därmed att ett retroaktivt upphävande av giftermålen skulle slå särskilt hårt mot kvinnor, som skulle kunna bli av med rättigheter som de ordnat sitt liv efter.

– Vid alla tidigare lagändringar av detta har man avstått från retroaktiv lagändring, därför föreslår vi också det. Vi tycker inte heller att det är ett så stort samhällsproblem att det är nödvändigt att frångå principerna som ska gälla.

"Synnerliga skäl"

Det finns även kritik mot att "synnerliga skäl" i framtiden föreslås kunna leda till att polygama äktenskap godkänns.

– När det gäller undantag så finns det alltid en risk att lagen urholkas, och vi accepterar inte månggifte i Sverige, säger Liberalernas partisekreterare Juno Blom till radion.

I Sverige är det inte tillåtet att vara gift med flera personer samtidigt, men om giftermålen har ingåtts utomlands, innan parterna kom till Sverige, anses de i dag ändå vara giltiga enligt Skatteverket.

Publisert:

LÄS VIDARE