Regeringen dubblar stödet till myggbekämpning

Astrid Larsson

Publicerad 2024-05-24

Romina Pourmokhtari.

Regeringen dubblar resurserna för att stoppa myggplågan i Nedre dalälven.

Pengarna ska till exempel gå till bekämpningsmedel.

– För att underlätta för de boende, vars vardag drabbas svårt av översvämningsmyggen, säger Romina Pourmokhtari (L) i ett pressmeddelande.

Följ ämnen

Regeringen har tidigare beslutat att satsa 5,4 miljoner kronor på åtgärder för att begränsa massförekomst av översvämningsmyggor.

Nu skjuter regeringen till ytterligare fem miljoner kronor till Länsstyrelsen i Gävleborgs län.

Pengarna kan till exempel gå till bekämpningsmedel.

– För att underlätta för de boende, vars vardag drabbas svårt av översvämningsmyggen, har regeringen beslutat att kraftigt öka det statliga stödet. Det är nödvändigt att berörda regioner och kommuner även framgent bidrar till finansieringen av det här viktiga arbetet, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) i ett pressmeddelande.

Den statliga medfinansieringen uppgår nu till totalt 10,4 miljoner kronor.