Omstritt förslag om anonyma vittnen tas vidare

TT

Publicerad 2024-05-07

Tidöpartierna backar inte från det omstridda förslaget om att tillåta anonyma vittnen i brottmål. Arkivbild

Tidöpartierna backar inte från det omstridda förslaget om att tillåta anonyma vittnen i brottmål. Trots kraftig kritik går regeringen nu vidare med en remiss till lagrådet.

Förslaget innebär att ett vittne på begäran av åklagare ska kunna höras anonymt, en möjlighet som ska finnas redan under en förundersökning.

”För att trycka tillbaka den systemhotande brottsligheten är vi beroende av att människor vågar berätta för polis, åklagare och domstol vad de har sett eller hört”, skriver företrädare för Tidöpartierna i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Inlägget är undertecknat av justitieminister Gunnar Strömmer (M), Sverigedemokraternas talesperson för polisfrågor Katja Nyberg, Kristdemokraternas rättspolitiske talesperson Torsten Elofsson och Liberalernas rättspolitiske talesperson Martin Melin.

– Vi gör det här för att få fler att vittna, säger justitieminister Gunnar Strömmer till TT och lägger till angående gängkriminaliteten:

– Vi ser att väldigt få, om ens några, är villiga att prata med polisen.

Domstolsverket och JO har tidigare pekat på att systemet riskerar att minska allmänhetens förtroende för rättsväsendet. Anonyma vittnen kan enligt kritiken göra att färre vill vittna på vanligt sätt, vilket kan leda till att färre brott klaras upp.

Till TT kallar Strömmer först kritiken för ”spekulationer om framtiden” men säger sedan:

– Vi tar farhågorna på allvar såklart, man ska ta höjd för det. Det gör vi bland annat genom att ge ett särskilt uppdrag till Brottsoffermyndigheten, för att informera människor om hur brottmålsprocessen går till, säger ministern.