Kom hem från affären – då hade byn bytt namn

Uppdaterad 2023-08-28 | Publicerad 2023-08-26

När Marie och Kurt-Åke kom hem fick de en rejäl överraskning.

När Kurt-Åke Holmqvist kom hem från mataffären var inget längre sig likt.

Byn han hade bott i hela sitt liv hade plötsligt bytt namn.

– Det blev minst sagt en överraskning, säger Kurt-Åke.

Det var i början av juli som Kurt-Åke Holmqvist och hustrun Marie lämnade Kattistjörn för att åka till Norsjö för att handla.

När de kom hem med matkassarna fanns inte Kattistjörn mer. Den lilla byn i Västerbottens län hade bytt namn – helt utan deras vetskap.

– Vi hade sett hur de arbetade med vägskyltarna i området och trodde att de skulle rusta upp skylten, det gör man ju ibland för att få bättre reflexer så vi tänkte inte så mycket på det. Men när vi kom tillbaka så såg vi att de hade bytt namn på byn, säger Kurt-Åke till Aftonbladet.

Nu stod det i stället Kölen på skyltarna, något Norran var först att berätta om.

”En missuppfattning”

Det plötsliga namnbytet fick Kurt-Åke att höja på ögonbrynen.

– Jag har bott här hela mitt 70-åriga liv och aldrig hört något annat namn än Kattistjörn.

Förvisso är postadressen Kattistjärn (med ä), och Kurt-Åke känner även till att byn benämns Kölen i de gamla kartorna, men han menar att det bygger på en missuppfattning gällande byns ursprung.

”Vi tycker att man hade kunnat bemöda sig att informera oss innan. Det känns som att inte någon bryr sig riktigt.”

– Den förste nybyggaren här, min morfars far, hette Pär, men kallades Tjöl-Pell. Då kallade man byn för Tjölen, men ingen har använt det på över hundra år. Som vi ser det finns det ingen koppling till Kölen.

Även Marie Holmqvist konstaterar att byn på Lantmäteriets kartor hette Tjörn fram till 1960-talet, och att det därefter blev Kölen.

– Men det är gjort utan att meddela någon och ingen skylt har heller bytts ut.

Namnändringen berör totalt tre hushåll om sex personer, men trots det anser Kurt-Åke att de borde ha fått kännedom om ändringen på förhand.

”Inte inspirerande”

– Det är ingen stor grej så utan mer förfaringssättet. Vi tycker att man hade kunnat bemöda sig att informera oss innan. Det känns som att inte någon bryr sig riktigt.

Dessutom ställer sig byborna nu undrande till vad de ska ha för postadress.

– Ska vi ha kvar den gamla eller byta? Eller ska vi fortfarande bo i Kattistjärn fast det står Kölen på skylten? Jag tycker inte om att börja skriva Kölen, det känns inte inspirerande alls och dessutom vet ingen var det ligger.

Just Kurt-Åkes oro för det sistnämnda gäller framförallt att blåljuspersonal inte ska hinna fram i tid.

– Brandkåren här är lokal så de känner till området, men ambulansen kan komma från Skellefteå eller Lycksele och om de då har en adress så kan de fråga sig om de är på rätt ställe. Det känns otryggt, tycker vi.

Vill ha dubbla skyltar

Kurt-Åkes förslag är att de ska sätta upp dubbla skyltar.

– Det har man gjort här uppe i samband med att man har återtagit de gamla samiska namnen. Många bondska och samiska namn har tidigare misstolkats när de har blivit försvenskade.

I samband med namnbytet försökte Kurt-Åke och hustrun själva att söka svar på sina frågor men utan framgång på grund av semestertider och runtbollning bland olika myndigheter.

Kurt-Åke skulle gärna se dubbla skyltar så att ingen ska kunna missförstå.

När Aftonbladet söker svar bollas även vi runt. Trafikverket, som ansvarar för själva uppsättandet av skylten, hänvisar i stället till Lantmäteriet.

”Vi kan inte hitta varför fel ortsnamn satts upp. Det är olyckligt att det suttit uppe felaktigt så länge”, skriver Katarina Wolffram vid Trafikverkets presstjänst

Oliver Blomqvist är ortnamnsutredare på Lantmäteriet. Han konstaterar att Kölen är det ortsnamn som de har fastställt, och att Trafikverket därför enligt kulturmiljölagen är skyldiga att använda det.

Men hur kommer det sig då att man fram tills nu använt sig av något annat?

– Jag kan inte svara på det. Det är kommunen som bestämmer adressområden som i det här fallet är Kattistjärn, men varför man har haft en skylt med Kattistjörn vet jag inte. Jag vet att det förekommer skyltar som inte följer våra namnformer, det är inte unikt, men Trafikverket ska alltid kolla med oss innan.

– Att det blir så här gör att invånarna felaktigt får intryck av att det är vi på Lantmäteriet som byter ut ett namn, men det stämmer inte, säger Oliver Blomqvist.

”Får ta en diskussion”

På frågan varför de boende inte har informerats om namnbytet på förhand säger Oliver Blomqvist att det är Trafikverkets ansvar att byta ut skyltarna.

– Vi har inte koll på när de ska byta dem. I detta fall hade de skickat en remiss till oss där de kontrollerade vad som gällde. Och i vår data står det att området heter Kölen, vi har ingen dokumentation på Kattistjörn.

Han konstaterar att den uppkomna situationen är beklaglig, men avvisar Kurt-Åkes förslag om dubbla skyltar.

– Det ser jag inte som ett alternativ. Det gäller framförallt i flerspråkiga områden där man ska skylta med de aktuella språken i den mån det är möjligt enligt kulturmiljölagen. Men det gäller de nationella minoritetsspråken.

Gällande hur det blir med adressen säger Erik Lundberg, byggnadsinspektör på Norsjö kommun, att det inte är aktuellt att byta adressområde till Kölen. Däremot säger han att det kan komma att ändras i framtiden om problem skulle uppstå.

– Men då kommer de boende att bli informerade om detta innan så man har en chans att yttra sig och eventuellt överklaga.