Utredning: Barns rättigheter brister i Sverige

Anna Isaksson/TT

Publicerad 2023-08-23

Ny utredning ger förslag på hur barns rättigheter bör förstärkas i Sverige. Arkivbild.

Ge barn större möjligheter att överklaga beslut som rör dem. Och stärk barnens chanser att komma till tals i rätten när det gäller exempelvis tvångsvård.

Det är förslagen i en ny utredning som visar på flera brister när det gäller barns rättigheter.

– På vissa områden kan barn råka väldigt illa ut, säger utredare Anita Linder till TT.

Lisa förklarar för sin mamma att hon hellre dör än träffar sin pappa och Lisas mamma överklagar beslutet. Överklagandet avslås eftersom domstolen inte anser att det finns tillräckliga skäl att stoppa umgänget. Efter många år och rättsprocesser lyssnar domstolen på Lisa och umgänget upphör.

Lisas situation är en av dem som lyfts i regeringens nya utredning om hur barns möjligheter till att utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen, ska förbättras.

I dag lever Sverige inte upp till FN:s barnkonvention. Utredningen som under onsdagen presenterades på en pressträff med socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) och utredare Anita Linder, visade att Lisas situation inte är unik.

Till TT säger Anita Linder att hon är förvånad över de brister som utredningen har kommit fram till, eftersom det är över 30 år sedan barnkonventionen antogs i Sverige.

– På vissa områden kan barn råka väldigt illa ut, säger Anita Linder.

Flera förslag

Nu presenteras flera förslag för att stärka barns rättigheter. Bland annat föreslås att Sverige ska anta ett tilläggsprotokoll till barnkonventionen som ger barn en möjlighet till prövning i barnrättskommittén, något som flera andra EU-länder redan har gjort enligt Anita Linder.

Samtidigt anser utredningen att det bör göras flera ändringar i svensk lagstiftning för att stärka barns rättigheter och möjlighet till att klaga.

Det här bland annat genom starkare rätt till ett offentligt biträde, rätt att komma till tals för barn under 15 år och starkare rätt för barn under 15 år att höras i domstol gällande bland annat tvångsvård.

Barn bör även har möjlighet att kunna överklaga beslut som rör dem, och få mer information om hur de kan gå tillväga.

Utredningen föreslår även att barn ska få tillgång till oberoende barnombud i civilsamhället som kan stötta upp barnet i kontakt med myndigheter.

”Omfattande arbete”

Camilla Waltersson Grönvall anser att regeringen behöver göra mer för att stärka barns rättigheter i Sverige och att arbetet är ”prioriterat”.

TT: Vad kommer ni konkret att göra för att se till att barn får de rättigheter som de ska ha?

– Vi jobbar med ett mycket omfattande arbete. Vad det gäller dagens utredning så kommer den att arbetas med på ett sedvanligt sätt. Den kommer att börja beredas och noggrant analyseras och tas in i den helhet som vi arbetar med nu när det gäller att barns rättigheter stärks och ökar i Sverige.

TT: Men när kan barn förvänta sig åtgärder på det här området?

– Arbetet påbörjas nu och det är för tidigt att säga men det här är ett omfattande arbete som just nu bedrivs. När det gäller till exempel arbetet med lex ”Lilla hjärtat” som är en del i det här sammantagna arbetet så planeras ny lagstiftning att skrivas fram under nästa år, säger Camilla Waltersson Grönvall.