Kvinnlig soldat beordrades dela sovsäck med manlig officer

Vid en övning blev hon beordrad att sova i samma sovsäck som sin närmaste chef.
Den kvinnliga soldaten fick även i uppgift att förevisa ”fempunktstvätt” naken inför de manliga rekryterna.

Han fick jobba kvar som vanligt efter ett ”korrigerande samtal”.

Hon fråntogs sitt vapen och hindras att gå vidare i sin karriär.

VET DU MER? HAR DU TIPS? KONTAKTA REPORTERN

Händelserna på Ledningsregementet i Enköping 2015 anmäldes till polisen och utreddes som sexuellt ofredande. Det gjordes även en intern utredning med den egna militärpolisen.

Ingen av utredningarna kunde styrka att kvinnans chef, en 20 år äldre officer, dekorerad för internationella insatser, hade begått något brott. Ord stod mot ord.

Men på en hemlig inspelning som Aftonbladet tagit del av hörs mannen be kvinnan förevisa hur en ”fempunktstvätt” går till – bara för honom.

– Även om han agerat olämpligt hade han inte brutit mot någon tydlig regel, säger Therese Timpson kommunikationschef vid Ledningsregementet.

Vid övningen med sovsäcken tjänstgjorde soldaten helt ensam med officeren. Hans tanke var att han skulle hjälpa henne att komma ikapp med sin grundutbildning där hon låg efter. Klarade hon den skulle hon gå vidare till gruppchefsskola.

Tre dygn i fält ensamma

Vid ett tillfälle var de ute ensamma i fält under tre dygn.

I en skriftlig redogörelse berättar den kvinnliga soldaten hur de bara hade en sovsäck med sig, att han fotograferade henne naken mot hennes vilja när hon tvättade sig. Han hävdade att hon frivilligt delat sovsäck, eftersom hennes hade blivit blöt.

Genom att hon efter händelsen har fått vapenförbud av regementschefen, på grund av ”hur hon mår”, kan hon inte söka andra tjänster.

Hennes ordinarie tjänst är i en byggnad där övergrepp skett. Hon vill inte återgå dit för att minnen då kommer tillbaka. Hon har därför blivit omplacerad till ett annat kompani tills vidare.Vad hände med officeren?

– Vi tycker inte att det är lämpligt att man åker ut på övningar med bara två personer där en är soldat och en officer. Eftersom det är en beroendeställning mellan officeren och soldaten, säger Therese Timpson.

– Han har fått ett korrigerande samtal och blivit påmind om den värdegrund som vi jobbar efter i Försvarsmakten, av vår chef på regementet, överste Mattias Hansson.

Nu har regementet inlett en ny utredning med extern hjälp som bland annat ska ta ställning till om den kvinnliga soldaten kan återgå till byggnaden där hon anmält att övergrepp skett.

– Säger utredningen att hon inte kan arbeta där får vi ju hantera det. Och säger den att hon kan gå tillbaka får vi ju försöka hjälpa henne att komma tillbaka till sin ordinarie befattning, säger Therese Timpson.

Har ni hanterat det här som man ska?

– Ja, vi har gjort vad vi kan genom en utredning av vår egen militärpolis, en arbetsmiljöutredning och nu ytterligare en arbetsmiljöutredning, bara för henne, så att hon ska må bra på arbetet här hos oss.

Vad gäller ”fempunktstvätten”, tvätt av ansikte-händer-armhåla-skrev–fötter, kunde utredningarna inte klarlägga att det utgått order om att hon skulle vara naken. Ingen av officerskollegorna hade hört eller sett det. Officeren hävdade att hon gjort det helt frivilligt.

Regementet ansåg oavsett vilket att det inte ska förekomma. Det framhölls i samtalet med officeren.

– Vår chef var väldigt tydlig med det, det här är ingenting som får ske på ledningsregementet. Ser man det ske ska man sätta stopp för det, säger Therese Timpson.

Regementet beräknar att den nya utredningen om den kvinnliga soldaten ska vara klar inom några veckor.

Fotnot: Den kvinnliga soldaten vill inte medverka i någon intervju. Inte heller hennes befäl, som hänvisar till presstjänsten.

Publisert:

LÄS VIDARE