Fackförbunden om sextrakasserierna: ”Stort problem”

Uppdaterad 2017-11-23 | Publicerad 2017-11-14

Problemen med sexuella trakasserier inom olika branscher och på arbetsplatser runtom i landet är känt bland flera stora fackförbund.

Flera initiativ har därför startats bland medlemmarna och i förbunden för att uppmärksamma och komma till bukt med oegentligheterna.

– Vi märker att rädslan är stor över att behöva ta upp den här typen av frågor, säger Per Persson på Hotell- och restaurangfacket.

Per Persson på Hotell- och restaurangfacket.


Ett fackförbund som länge haft problem med sexuella trakasserier på arbetsplatserna är Byggnads, som har runt 100 000 medlemmar.

För att få bukt med problemen startades 2015 kampanjen Stoppa machokulturen tillsammans med branschföreningen Byggcheferna för att uppnå en mer jämställd byggbransch.

– Vår känsla är att det i och med den kampanjen har kommit in fler anmälningar och att dessa saker har blivit mer synliggjorda än tidigare, säger Karin Lindström, kommunikationschef på Byggnads.

Jargong som tillåter trakasserier

Hotell- och restaurangfacket, HRF, med cirka 30 500 medlemmar, har man fått in fler samtal om frågor kring sexuella trakasserier den senaste tiden.

– Vi kan inte se någon skillnad i antalet anmälningar efter metoo-kampanjen men däremot får vi en hel del samtal där vi märker att rädslan är stor över att behöva ta upp den här typen av frågor på jobbet, säger Per Persson, avtalssekreterare på HRF.

Han förklarar att det finns en jargong inom framför allt restaurangbranschen som tillåtit sexuella trakasserier under en lång tid.

– Jag tror att många tycker att det ska vara så här, eftersom de själva upplevde det när de började, vilket är fruktansvärt, säger Per Persson.

Lanserar visselblåsarsystem

Trots att facket hjälper till med råd och stöd är det dock upp till medlemmarna själva att anmäla säger Per Persson.

– Vi försöker att stötta på alla tänkbara sätt men i slutändan är det ändå den enskilde individen som måste fatta beslutet om att våga anmäla.

Service- och Kommunikationsfacket Seko har sedan tidigare fattat beslut om att lansera ett visselblåsarsystem som ska vara på plats nu i veckan.

– Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom vår organisation, så att vi snabbt kan vidta åtgärder, säger planerings- och kommunikationschefen Jonas Pettersson och fortsätter:

– Vår förhoppning är att det alltid ska kännas tryggt att påtala problem för oss direkt, oavsett om man är anställd, förtroendevald eller medlem.

Kommunal: Finns ett stort mörkertal

Ett av de största fackförbunden, Kommunal med runt 510 000 medlemmar har inte heller sett någon ökning av anmälningar efter metoo-kampanjen.

Däremot har man, likt hotell- och restaurangfacket fått in många frågor kring var gränsen för sexuella trakasserier går.

– Problematiken med hot och våld har diskuterats mer öppet och upplevs inte lika skamfyllt att prata om som sexuella trakasserier, säger Johan Ingelskog, chef för arbetsplats- och avtalsenheten på Kommunal.

Han poängterar att mörkertalet därför är stort.

– Framför allt inom branscher där de anställa i sitt möte med brukare och kunder är ensamma, som inom vårdsektorn eller i anställda i städ- och hemservicebranschen, säger Ingelskog, och uppmanar medlemmarna att alltid kontakta sin arbetsgivare eller fackliga ombud när något händer.

– Då brukarna eller patienterna inte alltid är vid sina sinnesfulla bruk kan det vara svårt att veta vad som är okej och inte, men sexuella trakasserier eller andra trakasserier är aldrig okej.

Gör medlemsundersökning

Inte heller Akademikerförbundet Jusek, med runt 88 000 medlemmar, Transport med 60 000 medlemmar eller Unionen med cirka 640 000 medlemmar har märkt av någon ökning.

Sveriges chefsorganisation Ledarna för intern statistik över antalet anmälningar gällande sexuella trakasserier. Något man inte lämnar ut.

Anna Jensen-Naatikka är förbundssekreterare på IF Metall med drygt 300 000 medlemmar. Hon säger att förbundet jobbar aktivt för att öka medvetenheten om kränkningar och sexuella trakasserier ute i klubbarna och att man bland annat ska genomföra en medlemsundersökning.

– Vi vill säkerställa att hela organisationen klarar av att hantera sådana fall om de dyker upp, säger hon.

ANNONS