Kommunen får skarp kritik efter 3-åriga Esmeraldas död

Ivos generaldirektör: Ett kapitalt misslyckande

Mamman dömdes till fängelse för att ha orsakat sin treåriga dotter Esmeraldas död.

Men att låta de biologiska föräldrarna få tillbaka barnet var ett myndighetsbeslut – som nu får skarp kritik.

– Det måste ha varit uppenbart för kommunen att flickan skulle kunna fara illa, säger Sofia Wallström, generaldirektör på Ivo.

Esmeralda, 3 år, hittades död i sitt hem i Norrköping i februari i år. Hennes mamma har dömts till fängelse för att ha vållat sin dotters död.

Esmeralda, även kallad “Lilla Hjärtat” i media, omhändertogs av socialtjänsten redan på BB och växte upp i familjehem. Beslutet om tvångsomhändertagande upphävdes dock i kammarrätten våren 2019. Esmeraldas biologiska föräldrar fick tillbaka vårdnaden. Tio månader senare hittades flickan död.

Socialtjänsten fick flera orosanmälningar efter att flickan flyttat tillbaka till sina biologiska föräldrar. Trots det har Norrköpings kommuns egen utredning, om man borde ha agerat annorlunda, kommit fram till att inget fel har begåtts. Man har därför inte gjort någon lex Sarah-anmälan.

Men Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, inledde på eget initiativ en granskning av fallet sedan fallet uppmärksammats i media.

När Ivo nu presenterar sina slutsatser skräder man inte orden och generaldirektören Sofia Wallström kallar händelsen ”ett kapitalt misslyckande från samhällets sida”.

– Att ett barn mister sitt liv för att samhället brister i sitt skydd får aldrig hända. Men det har hänt. Vi riktar kraftig kritik mot Norrköpings kommun som vi menar inte har gjort sitt yttersta för att ge flickan det skydd hon har rätt till, säger Sofia Wallström vid en pressträff.

”Föräldrarna har fått styra”

Enligt Ivo har kommunen dels brustit i hur flytten från jourhemmet till flickans biologiska föräldrar gått till, dels i uppföljningen av hur Esmeralda haft det i sitt nya hem. Inte minst med tanke på de orosanmälningar som gjorts till socialtjänsten efter flytten.

Utredningen visar att socialtjänsten inte hade träffat flickan på nio månader när hon hittades död. Vid ett tillfälle knackade socialtjänsten på, men nöjde sig med att inte träffa Esmeralda eftersom föräldrarna sa att hon låg och sov.

– Det som genomsyrar handläggningen är att barnets behov har hamnat i skymundan. Socialtjänsten har gång på gång backat på krav man ställt tidigare för att föräldrarna har drivit på, säger inspektör Ingela Larsson.

Riskerar miljonvite

– Det måste ha varit uppenbart att flickan skulle kunna fara illa när hon flyttade tillbaka. En lång rad av allvarliga fel har begåtts och det är mycket allvarligt att föräldrarna tillåtits styra, fyller Wallström i.

Norrköpings kommun riskerar nu att behöva betala en miljon kronor i vite om man inte presenterar en omfattande åtgärdsplan.

– Vi ser liknande risker i andra ärenden som måste förhindras. Vår bedömning är att problemen finns på systemnivå, det är därför vi riktar kritik mot Norrköpings kommun på ledningsnivå, säger generaldirektör Sofia Wallström.

Aftonbladet söker Norrköpings kommun.

Esmeralda, även kallad ”Lilla hjärtat”, blev bara 3 år.
Esmeralda, även kallad ”Lilla hjärtat”, blev bara 3 år.
Publisert:

LÄS VIDARE