Ingen överdödlighet i Sverige – trots ökad smitta

Den accelererande smittspridningen av covid-19 har inte gett avtryck i dödsstatistiken.

Sverige har fortfarande på gränsen till underdödlighet jämfört med tidigare år.

– Vi märker ingen tydlig ökning, säger Tomas Johansson, statistiker på SCB, Statistiska centralbyrån.

Trots galopperande smitta, fler covid-19-dödsfall och dito sjukvårdsinläggningar har Sverige fortfarande en normal dödlighet jämfört med tidigare år. Oktoberstatistiken visar att andravågen ännu inte gett utslag i SCB-kurvor.

– Nu finns det visserligen en viss eftersläpning i våra data, men vi kan se att den ökade smittspridningen och det ökade antalet döda inte syns i dödsstatistiken, säger Tomas Johansson.

– Vi har fått vissa indikationer att det kan ha ökat lite grann, men fortfarande på en ganska normal nivå.

Illustration av coronaviruset.
Illustration av coronaviruset.

Det är normalt att fler avlider under vintern än under sommaren.

– Det finns en säsongsvariation, där den vanliga influensan troligen är en faktor, säger Tomas Johansson.

Variationerna mellan åren är också större på vintern än på sommaren.

– Om vi har en kraftigare influensa, är det betydligt fler som dör.

Sverige hade en kraftig överdödlighet i april till och med juni. Då var överdödligheten runt 25 procent. Efter juli har dödstalen successivt gått ner och kurvan juli till oktober är att betrakta som normal, med snudd på underdödlighet. Dödsfallen i november är ännu inte inrapporterade till fullo. Där har bara hälften av all data sammanställts. Dessa förväntas ge utslag i statistiken längre fram.

– Under andra kvartalet hade vi väldigt hög överdödlighet av covid-19, och personer som kanske skulle ha dött senare under 2020 har redan avlidit, vilket gör att det blir ett litet vakuum, säger Tomas Johansson.

PODD De vanligaste frågorna om corona

Aftonbladet Daily pratar med Nivette Dawod.

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på Lyssna-knappen

Publisert:

LÄS VIDARE