Nytt institut för mänskliga rättigheter

TT

Publicerad 2021-06-09

Riksdagen godkänner förslaget att inrätta ett institut för mänskliga rättigheter i Lund. Arkivbild.

Riksdagen säger ja till regeringens beslut att inrätta ett institut för mänskliga rättigheter i Lund. Däremot säger riksdagen nej till att institutet ska kunna föreslå för regeringen att Sveriges folkrättsliga åtaganden utvidgas inom området mänskliga rättigheter.

Det åligger inte en myndighet att göra utan ligger på regeringens och riksdagens bord, anser riksdagen.

Institutets uppgift blir att främja, undersöka och rapportera om arbetet för mänskliga rättigheter på nationell nivå.

En särskild utredare får i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av den nya myndigheten. Utredaren ska föreslå och vidta de åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna inrättas den 1 januari 2022.

Utredaren ska bland annat lämna förslag till instruktion och regleringsbrev samt bemanna myndigheten i begränsad utsträckning. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2021.

ANNONS