Dom: De förgiftades av dricksvattnet

Av:  TT

Invånarna i Kallinge i Blekinge blev förgiftade av dricksvattnet och har rätt till skadestånd. Det slås nu fast av domstol.

– Det här är en rättvisans dag, säger PFAS-föreningens ordförande Herman Afzelius.

Dricksvattnet hade förorenats med högfluorerade ämnen (PFAS) som kom från brandskum på försvarets brandövningsplats. Blekinge tingsrätt pekar på att halten av PFAS i Kallinges dricksvatten översteg gränsvärdet inom EU mer än hundra gånger.

Halterna av PFAS i Kallingebornas blod var bland de högsta som uppmätts i världen, skriver domstolen också.

Att PFAS innebär en rad olika hälsorisker är experterna eniga om, det leder exempelvis till försämrat immunförsvar, förhöjda kolesterolvärden, påverkan på sköldkörtelhormon och ökad risk för njur- och testikelcancer.

Sämre tillstånd

Därmed drar domstolen slutsatsen att de drabbades kroppar och kroppsfunktioner är i ett sämre tillstånd än de hade varit om de inte hade exponerats för PFAS. Den förhöjda halten av PFAS i blodet innebär alltså en personskada i sig, slår domstolen fast, och skriver uttryckligen i domen att det handlar om förgiftning.

– Det här är en rättvisans dag. Det bör nog alla tänka på som köper vatten från sin kommunala leverantör. Man kan inte leverera gifter eller kemikalier, för då ställs man till svars, säger Herman Afzelius till TT.

Flera tusen invånare i Kallinge drack av vattnet och bland dem ligger 165 personer bakom stämningen mot det kommunala bolaget Ronneby miljö och teknik, som nu ska ersätta de drabbade för deras processkostnader.

De som stämt bolaget har också pekat på oro, ångest och andra psykiska besvär som det förorenade vattnet inneburit för dem och velat ha kompensation även för detta. Oron har visserligen varit befogad, anser domstolen, men ingen av dem har kunnat visa att den i sig lett till en ersättningsgill personskada.

Hoppas på förlikning

Vilka skadestånd som ska utgå till de drabbade blir en senare fråga. Herman Afzelius hoppas på framtida uppgörelser med bolaget genom förlikning, men först ska kommunen ta ställning till om domen ska överklagas.

– Vi måste analysera domen mer djupgående innan vi kan komma med ett sådant besked, säger bolagets juridiska ombud Mathias Kågell-Landgren.

Han ser domen som ett helt nytt sätt att se på svensk skadeståndsrätt, när domstolen tar fasta på den höga PFAS-halten i blodet och anser att den i sig utgör en personskada.

– En hög halt av ett ämne utan symptom menar vi inte ska utgöra en skada, det är den linje vi har drivit.

Stora konsekvenser

Om domen står sig kommer den att få stora konsekvenser för alla kommuner i Sverige, tror han.

– Alla ordnar dricksvatten. Om det nu finns risk för att man kan bli ansvarig och skadeståndsskyldig för främmande ämnen som finns i dricksvattnet så innebär det att man måste vidta olika säkerhetsåtgärder. Det kostar pengar och det kommer att läggas på VA-taxan, säger Mathias Kågell-Landgren

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN