Lärare läckte nationellt prov – sprids på Snapchat

NYHETER

Det är bara några dagar sedan som nationella provet i svenska läckte ut.

Nu sprids ännu ett prov bland elever – efter att en lärare kopierat upp och delat ut provet av misstag.

– Det ska inte behöva hända, säger Karin Hector-Stahre på Skolverket.

– Det är väldigt allvarligt. Vi vill understryka hur viktigt det är att skolor faktiskt ser till att hantera det här materialet som det är tänkt, säger Karin Hector-Stahre som är enhetschef för nationella prov på Skolverket.
Aftonbladet har varit i kontakt med flera tipsare som fått provet skickat till sig i appen Snapchat. Tipsarna bor bland annat i Stockholm och Göteborg.

– Vi fick det av vår kompis som känner väldigt mycket folk runt om i Stockholm, säger en tipsare som går i nionde klass i en skola i västra Stockholm.

Lärare delade ut provet

I torsdags spreds nationella provet i svenska och svenska som andraspråk bland elever, dagen innan provet skulle hållas.

Nu kommer nästa dråpslag för Skolverket – det nationella provet i biologi har läckt ut efter att en lärare på en skola i Stockholm kopierat upp och delat ut provet av misstag.

– Det finns ett underlag som är tänkt att delas ut, så att eleverna de kan förbereda sig. Men sedan av misstag - antar jag - har någon kopierat upp och delat ut provuppgifter till eleverna, säger Karin Hector-Stahre, enhetschef på nationella prov, Skolverket.

Det var skolan som själva anmälde misstaget till Skolverket, under måndagen.

– Vi har väldigt tydliga anvisningar om hur man hanterar proven, det står tydligt i proven och föreskrifter. Så har man läst det och följer det så ska inte det här behöva hända, säger Karin Hector Stahre.

Upp till varje skola

Om en skola fått kännedom om att eleverna känner till innehållet i provet kan rektorn besluta att använda ett ersättningsprov istället.

– Det är den här ansvarsfördelningen som gäller, att det är skolan som beslutar om man ska använda ersättningsprovet eller inte. Det kan ju faktiskt vara så att eleverna inte fått tag på provet och kunnat förbereda sig, säger Karin Hector-Stahre, enhetschef för nationella prov på Skolverket.

Skolverket kommer nu att informera Skolinspektionen om det inträffade, vilket de även gjorde när det förra provet läckte ut i förra veckan. Det är Skolinspektionen som har tillsynen över att skolor hanterar prov enligt reglerna.

Provet som läckt ut är delprov B i biologi för årskurs nio.

Även ett falskt prov cirkulerar

Aftonbladet har även uppgifter om att en elev i Skåne försökt lura media genom att sprida bilder på ett gammalt nationellt prov, vilket Nyheter 24 skrivit om.

Många av bilderna som spridits är från ett nationellt prov från 2013, ett övningsprov som är öppet för alla. Men den bild som Aftonbladet publicerat i censurerad form är från årets prov, bekräftar en tjänsteman på Skolverket när vi läser upp provfrågorna.

– Båda proven sprids. Men vi har exempel på att provet från 2017 sprids, tyvärr, säger Karin Hector-Stahre, enhetschef för nationella prov på Skolverket.

ARTIKELN HANDLAR OM