Neandertalarnas hjärna var annorlunda

Roland Johansson/TT

Publicerad 2022-08-07

Neandertalarnas hjärna tycks ha utvecklats lite annorlunda jämfört med moderna människor.

Våra närmaste släktingar, de utdöda neandertalarna, hade lika stora hjärnor som oss själva. Men en ny studie avslöjar att hjärnbarken, som styr den kognitiva förmågan, utvecklades olika hos de båda arterna.

Studien, som har utförts av forskare vid Max Planck-instituten i Leipzig och Dresden i Tyskland, publiceras i Science Advances.

Den största delen av hjärnbarken kallas neocortex. Forskarnas resultat visar att stamcellerna i det centrala nervsystemet – cellerna som ska utvecklas till hjärnceller i neocortex – tar längre tid på sig när kromosomerna ska delas vid celldelning hos moderna människor jämfört med neandertalarna.

Det medför färre misstag när kromosomerna delas upp på sina respektive dotterceller. Forskarna tror att det kan ha haft konsekvenser för hjärnans utveckling och hur den fungerade. Misstag av det här slaget kan ge upphov till olika missbildningar och utvecklingsstörning, samt orsaka cancer.

Ingen vet förstås med säkerhet om sådana defekter var vanligare bland neandertalarna, eller om det kan ha haft betydelse för att de dog ut strax efter mötet med vår egen art, Homo sapiens.

Neandertalarna fanns endast i Europa och västra Asien, medan de moderna människorna av allt att döma uppstod i Afrika. Homo sapiens utvandrade med tiden från urhemmet och för lite drygt 40 000 år sedan spred sig arten över Europa. Strax därefter försvann neandertalarna.