Varningen om pandemin efter omikron-vågen

Uppdaterad 2023-01-10 | Publicerad 2022-01-15

Omikron kan vara den mildare varianten som får covid-19 att gå in i en ny fas när jättevågen blåst förbi.

Men experter varnar för att tro att viruset är på väg att bli snällare.

– Det är inte det vi ser, säger Roby Bhattacharyya vid Harvard Medical School.

Han tillhör de forskare och experter som oroas av förhoppningarna, som i vissa fall gränsar till övertygelse, om att omikron innebär slutet för pandemin.

Bhattacharyya sågar teorin om att coronaviruset gradvis blir mildare och att det är på väg att bli en av alla säsongsvirus som vi ständigt lever med utan att göra någon större dramatik av.

– Det förs fram dessa historier om att vi kommer få varianter som bli mindre och mindre svåra, säger Roby Bhattacharyya, specialistläkare i infektionssjukdomar vid Massachusetts General Hospital och Harvard Medical School till USA:s National Public Radio (NPR).

– Det är skönt att tänka sig att SARS-CoV-2 verkar utveckla sig till en mildare form. Men det är inte det vi ser.

Så här ser den ut, coronavarianten som sprider skräck i världen. Bilden är framtagen av National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

Smittan går rakt upp

Bhattacharyya menar att om viruset går åt något håll, är det snarare mot att bli värre och farligare. Han menar också att uppkomsten av omikron, som inte utvecklats från deltavarianten, inte gör att att man kan dra några slutsatser om framtiden.

Samtidigt väntar hela världen på goda nyheter och på vändpunkten som får slut på hela eländet. Och där har omikron blivit ett slagträ.

Smittspridningen i Sverige går rakt upp i en väggliknande kurva som inte ser ut att mattas av.

Trots att vi har nya rekord i antal fall nästan dagligen är läget inom sjukvården hittills inte jämförbart med läget i vågen förra vintern.

Omikron, som helt dominerar smittspridningen nu, tar sig lättare förbi skyddet från vacciner och tidigare infektioner. Men betydligt färre är inlagda på sjukhus med svår sjukdom än under tidigare toppar under pandemin.

Detta ligger i linje med de studier som säger att omikron ger mildare sjukdom än den tidigare dominerande varianten delta.

Anna Szekely, miljömikrobiolog på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala letar smitta i avloppsvatten. Analyser av avloppsvatten från reningsverk runt om i landet har varit ett viktigt verktyg i att kartlägga smittspridningen av coronaviruset under pandemin.

Oroades av reaktionen

Enligt siffror från sjukvården i Sydafrika, Storbritannien och USA är risken att bli inlagd på sjukhus med omikron halverad jämfört med att bli smittad av deltavarianten.

De som läggs in på sjukhus med omikron har en minskad risk med 75 procent att behöva vårdas med respirator.

Dessutom har labbtester visat att omikron förökar sig tio gånger långsammare i lungceller.

– Omikrons tillväxt var rejält hämmad i celler som delta infekterade aggressivt. Och det var en riktig chock med tanke på att vi ser hur omikron sprider sig jättesnabbt över världen, men ändå är dess förmåga att föröka sig i en viss typ av celler så försvagad, säger Ravi Gupta, forskare i infektionssjukdomar vid universitetet i Cambridge, till NPR.

Han blev själv rejält oroad när hans forskargrupps fynd publicerades och uppgifterna snabbt togs som intäkt för att det kunde innebära slutet på pandemin.

– Omikron är fortfarande en väldigt farlig sjukdom, säger Ravi Gupta.

Han menar att en variant som omikron inte innebär att viruset generellt blir mildare med sämre förmåga att ta sig in i och infektera lungorna.

– Det är viktigt att understryka att nästa variant, och det kommer definitivt komma en, kanske inte utvecklas från omikron och behöver inte ha samma egenskaper.

Studie visar att coronavarianten omikron replikerar 70 gånger snabbare i bronkialvävnaden än vad de andra varianterna gjort. Bilden till höger visar en cell infekterad med coronaviruspartiklar. Bilden är tagen av NIAID Integrated Research Facility (IRF) i USA, i samband med en stor studie som publicerades tidigare i höst.

Kom från gammal variant

Bhattacharyya menar att förhoppningen om att omikrons relativa mildhet kan innebära att pandemin går in i en ny fas delvis bygger ett felaktigt antagande.

– Omikron kan vara ett litet steg bakåt i allvarlighet. Men det är sannolikt mer allvarligt än ursprungsversionen av viruset, säger han till NPR.

Omikron utvecklades inte direkt från delta. Den kommer från en tidigare version av viruset som cirkulerade 2020. Och enligt forskaren kan omikron alltså vara värre än virusvarianten den utvecklades från.

– Vi har ett virus som hela tiden blivit värre med tiden, säger Roby Bhattacharyya.

En brittisk studie har visat att varianten alpha var 40 procent mer dödlig än ursprungsvarianten. Och delta i sin tur dubblerade risken att hamna på sjukhus jämfört med alpha.

Kan komma värre variant

Nu menar forskarna att det inte finns några garantier för att nästa variant kommer bli mildare. Omikron kan vara ett undantag och nästa variant den värsta hittills.

Samtidigt som det mesta är oklart om vilken väg viruset tar härnäst, menar Bhattacharyya att för att en ny variant ska bli dominerande bör den ha en ökad förmåga att föröka sig i de övre luftvägarna.

Den måste också ha god förmåga att ta sig igenom antikroppar och andra delar av immunförsvaret.

Däremot spelar det ingen roll för spridningen om varianten är bra eller dålig på att ta sig ner i lungorna där den kan skapa svår sjukdom.

– Huruvida dessa förändringar gör en ny variant mer eller mindre allvarlig är egentligen en slump, säger Bhattacharyya till NPR.

Men forskarna tror inte att en ny variant, hur allvarlig den än är, kommer innebära en värre våg än under deltavariantens härjningar.

Kommer bli mildare våg

Vaccinationer och tidigare genomgången sjukdom innebär att en allt större del av befolkningen blir immun och med det minskar risken för att drabbas av svår sjukdom vid nya utbrott.

Stephen Goldstein, evolutionsbiolog vid universitetet i Utah, säger till NPR att över tid kommer alla varianter efter delta verka mildare på grund av dessa faktorer.

– Även om varianten inte har någon förändring i virulens kommer den i praktiken ha mindre virulens om befolkningen har en hög av immunitet eftersom graden av svår sjukdom kommer gå ner, säger han.

Utvecklingen under omikron har fått Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell att öppna för att covid-19 kan gå in i en ny fas när den pågående smittvågen ebbat ut.

– Vi befinner oss i en extrem situation nu. Vad vi har lärt oss från covid-19 är att ett skyddsnät räcker inte. Man behöver flera nät med olika typer av inskränkningar, rekommendationer och restriktioner för att få kontroll på detta. Speciellt när vi har en så stor smittspridning som vi har just nu, sa Anders Tegnell under torsdagen.

När toppen är nådd om två, tre veckor och vi har passerat den kan man börja fundera på hur covid-19 ska betraktas i fortsättning, menar Anders Tegnell.

I SVT:s Aktuellt på torsdagskvällen sa han:

– Då får man ju ta ställning till om det verkligen är rimligt att klassificera det här som en samhällsfarlig sjukdom.

ANNONS