Lena Hallengren om restriktioner och få vårdplatser

Publicerad 2022-01-29

Under pandemin har vårdens kapacitet och antalet vårdplatser hamnat i fokus.

Men Sverige har minst vårdplatser i hela EU – till och med färre än innan pandemin.

– Om vi utbildar fler kan vi öppna fler vårdplatser, säger Lena Hallengren i Ekots Lördagsintervju.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade nyligen att restriktionerna förlängs till den 9 februari med hänvisning till den rekordhöga smittspridningen.

Omkring 1 000 personer med covid-19 vårdas på sjukhus just nu, men en stor andel av patienterna vårdas primärt för andra sjukdomar.

Flera experter har den senaste tiden höjt rösten och ifrågasatt varför restriktionerna ligger kvar, när få blir allvarligt sjuka av viruset.

I Ekots Lördagsintervju får socialminister Lena Hallengren (S) en fråga om restriktionerna gör mer skada en nytta nu.

Socialministern pekar på att sjukfrånvaron inom många verksamheter är hög, och säger att åtgärderna måste vara kvar tills kulmen av spridningen är nådd och fler fått sin tredje dos vaccin.

– Samhällspåverkan av smittspridningen är stor, många insjuknar och läget är sårbart. Vi måste se till att den broms som restriktionerna har på smittspridningen ligger kvar ett tag till, säger Lena Hallengren.

Sverige har minst vårdplatser i EU

Regeringen har återkommande under pandemin upprepat vikten av att skydda vården från ytterligare belastning, och ofta använt det som ett av argumenten till varför restriktionerna måste införas, eller ligga kvar.

Men i nuläget har Sverige minst antal vårdplatser i hela EU – bara 2 platser per 1 000 invånare. Under pandemin har bristerna inom vården blivit extra tydliga och coronaviruset har inneburit en stor belastning för landets vårdpersonal.

– Hur många mer platser som behövs kan jag inte svara på, men det är viktigt att ha ögonen på det och analysera om vi har det som krävs, säger Lena Hallengren.

Hon lyfter också vikten av att utbilda fler sjuksköterskor.

– Det gör dels att man kan öppna vårdplatser och hålla fler platser öppna, men det underlättar också för de som arbetar inom vården om de får fler kollegor. Vi måste också se till att de som arbetar inom vården stannar kvar, säger hon.

Hallengren: ”Finns ingen enkel lösning”

På fredagen meddelade Lena Hallengren att vården ska få 11 miljarder extra. Hon pekar bland annat på vikten av att utbilda personal, eftersom fler vårdplatser kräver mer personal.

Sedan tidigare har Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, inlett en offentlig tillsynd av landets akutsjukhus där beläggningen är hög. Lena Hallengren lyfter vikten av att regionerna lyssnar på Ivo.

– Det finns inte en enkel lösning, men jag tror att tillsynen och uppföljningen är viktig. Jag tror att de resurser som regeringen tillför är viktiga, att pengar inte läggs på hög eller används till sänkt skatt och neddragning, utan att de går till vården, säger Lena Hallengren.

Sveriges läkarförbund och Vårdförbundet har också uppmanat regeringen att tillsätta en kriskommission om arbetsmiljön i vården, och argumenterar för att driva igenom tuffare lagar och ökade resurser till Arbetsmiljöverket.

– Även om vi från statlig sida ska se till och bidra till att tillsynen fungerar, så är regionerna huvudmän för sjukvården. Man kan komma ihåg att vi har ett sjukvårdsval i september. Det gäller att man har koll på vem som styr i sin region, fortsätter Hallengren, och påpekar att Moderaterna styr i flera regioner.