Väntat på akuten i 43 timmar: ”Extrem belastning”

Under måndagen gick Danderyds sjukhus upp i förstärkningsläge.

Anställda vittnar om en extrem arbetssituation, och mycket långa väntetider för patienter.

– Den som väntat längst har varit på akuten i 43 timmar, säger Olivia Svensson, sjuksköterska och förtroendevald för Vårdförbundet.

Danderyds sjukhus i region Stockholm gick under måndagen upp i förstärkningsläge.

– Vi har ett utmanande läge med både en ökning av antalet patienter med covid-19 och att många söker akutsjukvård av andra orsaker just nu, säger Yvonne Haglund Åkerlind, vd för Danderyds sjukhus, i ett pressmeddelande. 

Det lokala vårdförbundet beskriver en arbetsbelastning som knappt är hanterbar för anställda – och som drabbar patienter.

– Det är en extrem belastning på hela sjukhuset. Det är överbeläggningar på väldigt många avdelningar och arbetsmiljön är usel, säger Olivia Svensson, leg. sjuksköterska och förtroendevald för Vårdförbundet Centra Danderyd.

Olivia Svensson, sjuksköterska och förtroendevald för Vårdförbundet i Danderyd.
Olivia Svensson, sjuksköterska och förtroendevald för Vårdförbundet i Danderyd.

Väntade åtta timmar på läkare

Under måndagseftermiddagen besökte 100–120 patienter akutmottagningen. 25 väntade på att få läggas in. Enligt de anställda innebär situationen att patienterna inte kan få den vård de bedöms behöva.

– Flera av patienterna på akuten har väntat ett dygn eller mer. Den som väntat längst har varit på akuten i 43 timmar. Det är ungefär tre hela vårdavdelningar med patienter som inte får den omvårdnad och medicinska vård som vi bedömt att de behöver när de ligger på akuten och väntar, säger Olivia Svensson.

En patient hade fått vänta i åtta timmar på att ens få träffa en läkare.

I det akuta läge sjukhuset befinner sig i har en expedition hastigt omvandlats till en patientsal för att hantera det ökade antalet patienter.

Det är ett extremt hårt tryck och långa väntetider på akutmottagningen på Danderyds sjukhus.
Det är ett extremt hårt tryck och långa väntetider på akutmottagningen på Danderyds sjukhus.

Hög sjukfrånvaro bland personalen

– På en avdelning används en expedition som patientsal, där skrivbord och datorer står kvar. De gör att undersköterskor, sjuksköterskor och läkare inte har tillräckliga utrymmen att arbeta på, säger Olivia Svensson.

Sjukhusets vd uppger att läget förvärras av den höga sjukfrånvaron bland sjukhusets anställda.

– Då många medarbetare är sjukskrivna blir läget ansträngt, säger Yvonne Haglund Åkerlind.

Vårdförbundet menar i sin tur att den höga sjukfrånvaron delvis beror på sjukhusets egna beslut kring anställdas arbetssituation.

Minskar planerad vård

– Man smittspårar inte personal anställd på akutkliniken. Om personal insjuknar i covid på arbetsplatsen provtar man inte dem som jobbat nära den personen. Man undantar medarbetarna från hushållskarantänen. Medarbetaren måste ta sig till arbetsplatsen för att ta ett antigentest. Personen som utför provtagning är en kollega på arbetsplatsen, vilket ger personalen en ökad arbetsbelastning och ett ansvar vi inte ska ha, säger Olivia Svensson.

Till följd av förstärkningsläget minskar sjukhuset den planerade vården ytterligare, och vidtar åtgärder för att säkra tillgång till vårdplatser, bemanning, material och skyddsutrustning.

”Kräver åtgärder från arbetsgivare”

Enligt sjukhusledningen fungerar samarbetet med regionen väl.

– Samarbetet i regionen fungerar bra och vi har ett nära samarbete med kommuner, geriatriska vårdgivare i länet och andra vårdgivare som bidrar med avlastning i det ansträngda läget, säger Yvonne Haglund Åkerlind, i ett pressmeddelande.

En bild av verkligheten som inte delas av Yvonne Haglund Åkerlinds egna anställda där det finns en stor frustration.

– Hur kan region Stockholm påstå att det finns vårdplatser i regionen när det ser ut så här på Danderyds sjukhus? Vi utkräver ansvar och åtgärder från arbetsgivare och region, säger Olivia Svensson.

Publisert:

LÄS VIDARE