Migrationsverket

Rättegångar på distans kan bli ännu vanligare

Av: 

TT

Handsprit, plexiglas mellan sittplatserna – och videokonferenssystem. Åtgärder av olika slag som varit viktiga vid landet domstolar under pandemin.
Handsprit, plexiglas mellan sittplatserna – och videokonferenssystem. Åtgärder av olika slag som varit viktiga vid landet domstolar under pandemin.

NYHETER

Över 180 000 videosamtal ringdes till eller från svenska rättssalar förra året, vilket har betytt att färre förhandlingar än trott behövde ställas in.

Nu pågår en studie om hur ännu fler ska kunna vara med i rättegångar på distans.

Antalet videokonferenssamtal som ringdes till och från förhandlingssalar förra året var rekordhögt och utgjorde en ökning med ungefär 40 procent sedan 2020, enligt Domstolsverkets årsredovisning.

Under pandemin har möjligheten att avgöra mål på distans varit en viktig förutsättning för att landets domstolar inte ska halka efter i hanteringen av det stora inflödet av ärenden. Såväl åklagare, parter, vittnen som sakkunniga har kunnat sitta på andra platser än i själva rättssalen exempelvis vid symptom eller smitta. Men det är också ett sätt att minska resor och spara pengar och tid för deltagare som befinner sig på långt avstånd från rätten.

Tryggt och säkert

Snart kan förhandlingar på distans komma att bli ännu vanligare. För ett tag sedan inledde nämligen Domstolsverket tillsammans med Statens servicecenter en förstudie av om domstolarna ska kunna använda sig av statliga servicekontor runt om i landet.

– Vi tittar på om vi, alltså Sveriges domstolar, skulle kunna få ett rum på ett antal kontor där vi kopplar in vår teknik så att man som vittne, eller vad man nu har för roll, kan komma dit, legitimera sig och sedan sätta sig i ett tryggt och säkert rum, säger Thomas Rolén, generaldirektör för Domstolsverket.

– Då skulle ju vi kunna nå ut till platser där domstolarna inte finns i dag, fortsätter han.

I landet finns 117 statliga servicekontor och under förstudien analyseras vilka orter och ärenden som kan bli aktuella, säkerhetsmässiga och tekniska frågor samt vilken personal som behövs.

Bra teknik

Thomas Rolén ser flera fördelar med detta. Polisen kan behöva skjutsa kortare sträckor när någon ska transporteras till en förhandling och personer som bara ska lämna ett kort vittnesmål kan sitta i en trygg miljö med bra teknik, i stället för hemma.

– Det kan också leda till att färre förhandlingar behöver ställas in och innebär en service för medborgare som exempelvis ska vittna eller delta som sakkunniga. Eftersom vi bor i ett stort och avlångt land ökar det här tillgängligheten för många.

Thomas Rolén tar också upp det problematiska i att domstolen inte vet vilken miljö någon som deltar hemifrån befinner sig i. Finns exempelvis någon bredvid som kan påverka en person som ska vittna om ett brott? Om vittnet i stället sitter på ett servicekontor blir den kontrollen bättre.

Förstudien beräknas vara klar till årsskiftet och under hösten är planen att genomföra tester av det här konceptet på ett eller flera servicekontor.

ANNONS

Köp den populära muminmuggen Fiske till rabatterat pris hos Nordic Nest!

Extern länk från Nordic Nest

Gå till rabatten

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Migrationsverket

Pensionsmyndigheten

Skatteverket