UD: Avstå från alla resor till Ryssland

TT

Publicerad 2022-03-06

Avrådan från alla resor till Ryssland gäller tills vidare, enligt utrikesminister Ann Linde. Arkivbild.

Regeringen beslutade på söndagen att avråda från alla resor till Ryssland.

Anledningen är det oförutsägbara säkerhetsläget, försämrade möjligheter att resa ut från Ryssland och osäkerhet om betalsystemen i landet.

”Med anledning av det allvarliga och oförutsägbara säkerhetsläget i den vidare regionen har UD i dag beslutat om att avråda från alla resor till Ryssland. Avrådan gäller tills vidare”, skriver utrikesminister Ann Linde på Twitter.

Flygtrafiken till och från Ryssland har till stora delar ställts in, varför det kan vara svårt att hitta transportalternativ för den som vill lämna landet, skriver utrikesdepartementet (UD) i ett pressmeddelande.

Det råder även ökande osäkerhet om betalningssystemen i Ryssland, vilket kan försvåra möjligheterna att betala med utländska betalkort och ta ut kontanter i bankomater i landet, enligt UD.

”Ha beredskap”

Osäkerheten över utvecklingen är stor och säkerhetsläget kan snabbt förändras.

”Svenskar i Ryssland bör därför ha beredskap att med kort varsel ändra sina planer samt kontrollera sina resehandlingar och försäkringsvillkor”, skriver UD:s presstjänst i en skriftlig kommentar till TT.

”Om du befinner dig i Ryssland kan det vara bra att omgående se över hemresemöjligheter”, fortsätter presstjänsten.

Ett kraftigt försämrat säkerhetsläge kan begränsa ambassadens möjligheter att ge konsulärt stöd.

”UD och den svenska ambassaden i Moskva följer utvecklingen nära”, skriver presstjänsten.

Iaktta försiktighet

Svenskar på plats i Ryssland uppmanas att iaktta stor försiktighet och följa händelseutvecklingen via medier samt att löpande ta del av ambassadens reseinformation via appen UD Resklar eller Sweden Abroad.

Svenskar i Ryssland uppmanas också att registrera sig på den så kallade svensklistan och avregistrera sig när de lämnat landet.

Åtgärden är en skärpning från den tidigare rekommendationen. Den 27 februari gick UD ut med en avrådan från icke nödvändiga resor till Ryssland tills vidare.

Nästa steg på skalan, den sista nivån som kan tas till, är att UD avråder från alla resor samt uppmanar svenskar att lämna landet, skriver departementet.

En sådan avrådan görs enbart i lägen där det finns ”överhängande fara på grund av stridigheter eller andra allvarliga hot”.