Utvisade Tims öde inte unikt – ”Sker hela tiden”

”Har kontakt med sex–sju familjer i exakt samma situation”

Snart treårige Tims öde har fått tusentals personer att protestera mot hans utvisningsbeslut.

Vad som väntar pojken – och flera andra barn – är fortfarande ovisst.

– Vi har kontakt med sex–sju familjer som är i exakt samma situation som Tim. De befinner sig i ett limbo, säger Jessica Ivarsson på Brinn för barnen.

Aftonbladet berättade nyligen om snart treårige Tim, som sedan han var fyra månader gammal har bott i familjehemmet utanför Brösarp.

Men efter beslut från Migrationsöverdomstolen ska Tim nu utvisas till Nigeria där hans biologiska mamma bor. Ett land han aldrig har varit i, och med en mamma som inte anses vara lämplig att ta hand om honom.

Familjehemsmamma Sandra med pojken som kallas för Tim.
Familjehemsmamma Sandra med pojken som kallas för Tim.

100 000 underskrifter

Jessica Ivarsson, ordförande för barnrättsföreningen Brinn för barnen, är en av många som engagerat sig i pojkens öde.

En namninsamling med uppmaningen att låta Tim stanna i Sverige har i skrivande stund över 100 000 underskrifter, och flera människor har hört av sig till föreningen i hopp om att hjälpa.

– De tycker det är fruktansvärt att man kan fatta ett sådant här beslut. Alla undrar vad de kan göra och hur de kan hjälpa till.

Enligt Jessica Ivarsson är Tims fall långt ifrån unikt.

– Tyvärr är detta inte en enskild händelse, det sker hela tiden. Vi har kontakt med sex–sju familjer som är i exakt samma situation som Tim. De befinner sig i ett limbo. Vi pratar om barn som i många fall har varit här sedan de var bebisar.

I Tims fall kommer man, utöver namninsamlingen, att skicka in ett så kallat verkställighetshinder samt en skrivelse till Migrationsverket i hopp om att stoppa utvisningen.

– Men problemet är att utlänningslagen trumfar barnkonventionen. För mig är det obegripligt hur man inte kan hantera detta utifrån ett barnperspektiv, säger Jessica Ivarsson som efterfrågar en översyn av lagstiftningen, och även större samverkan mellan socialtjänst och Migrationsverket.

– Det skulle stärka barns rättigheter och sätta deras bästa i fokus.

Barnhem i Nigeria

För Tims del väntar troligtvis ett barnhem i Nigeria.

– Tim vet ingenting annat än detta. Han är född i Sverige och har en familj här. Att då sätta honom i ett land han aldrig varit i, med ett språk han inte talar och bland människor han inte känner. Det är för mig helt obegripligt.

– Jag önskar att han ska få uppehållstillstånd då han är lika svensk som alla oss andra.

Trots sin unga ålder märker även Tim att något är på gång i hans omgivning, menar Jessica.

– Han frågar om de tycker om honom på förskolan. Detta är en fruktansvärt otrygg situation för ett litet barn.

Sandra kämpar för att snart treårige Tim ska få ha kvar sitt trygga hem hos familjen.
Sandra kämpar för att snart treårige Tim ska få ha kvar sitt trygga hem hos familjen.

Inte avgörande i varje fall

Enligt praxis kommenterar Migrationsverket inte enskilda fall. Dock har myndigheten tidigare hänvisat till att Tims ärende är en lagstiftningsfråga, och att det ”aktuella fallet har prövats av domstolarna”.

Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius säger i en intervju med ”P1 Morgon” på tisdagen att fall med små barn som levt i familjehem hör till de svåraste.

– Samtidigt har vi ett ärende där frågan är om pojken har grund att få ett uppehållstillstånd i landet och där är det vissa överväganden som görs separat från behovet av vårdnad, säger han.

– Man kan beviljas uppehållstillstånd om det finns ömmande omständigheter. Men enbart att vara ett barn eller att något skulle vara i strid med barnets bästa är inte direkt en grund för att bevilja uppehållstillstånd utan det ska göras andra avvägningar, exempelvis att upprätthålla en reglerad invandring.

Carl Bexelius poängterar att man tittar på vad som är barnets bästa, men att det inte är avgörande i varje enskilt fall.

– Barnets bästa ska beaktas men det är inte lätt att definiera i varje enskilt fall då det kan vara både långt eller kortsiktigt.

På frågan om beslutet om utvisning kan komma att ändras säger Carl Bexelius att när det gäller återvändande för barn så ställer det krav på ett ordnat mottagande i hemlandet.

– Hur ett sådant ser ut är något som Migrationsverket och socialtjänsten arbetar med tillsammans. Men det kan visa sig att det inte finns förutsättningar för ett sådant mottagande och där ger lagstiftningen utrymme för att man kan titta på frågan igen.

Tim heter något annat i verkligheten.

Publisert:

LÄS VIDARE