Brister i cybersäkerhet inom offentlig sektor

Av:  Agneta Liljeqvist/TT

Myndigheter, kommuner och regioner måste förbättra cybersäkerheten, anser MSB. Arkivbild.
Myndigheter, kommuner och regioner måste förbättra cybersäkerheten, anser MSB. Arkivbild.

Det finns “bekymmersamma” brister i cybersäkerheten på många av landets myndigheter, kommuner och regioner.

Det visar Infosäkkollen, ett nytt verktyg som MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tagit fram för att förbättra säkerheten inom den offentliga sektorn.

Syftet med Infosäkkollen är att hjälpa statliga myndigheter, kommuner och regioner att förbättra informationssäkerheten. Verktyget används också till att ge en lägesbild över säkerheten på landets organisationer.

Den första mätningen visar på brister i stora delar av den offentliga förvaltningen och att arbetet med informationssäkerhet måste bli bättre.

– Generellt kan vi se att det här arbetet inte har varit så prioriterat. Det är ganska låg medvetenhet om de här frågorna i organisationerna, säger Johanna Nilsson, informationssäkerhetsspecialist på MSB.

MSB anser att arbetet med cybersäkerhet måste prioriteras på ledningsnivå och tilldelas mer resurser.

– Vi ser en resursbrist. I många organisationer saknas det personer som arbetar med dessa frågor. Ledningen måste visa att det är prioritet.

Infosäkkollen visar också att det finns statliga myndigheter som fortfarande inte lever upp till MSB:s föreskrifter som infördes redan 2009.

MSB anser att den allvarliga säkerhetspolitiska utvecklingen i omvärlden gör cybersäkerheten ännu mer aktuellt under kommande år.

Publisert: