Splittring kring budgetpost om bistånd – SD vill locka med 400 000 kronor

Uppdaterad 2021-12-18 | Publicerad 2021-12-17

I högeroppositionens budget fick Sverigedemokraterna in vad man själva beskriver som ”återvandringsmiljarden”.

I SD diskuterar man nu idéer som återvandringskontor, uppsökande verksamhet och en återvandringsersättning på 400 000 kronor – men de tre partierna bakom budgeten är splittrade i frågan:

– Det är inte en återvandringsmiljard om vi börjar i den änden. Det är en återuppbyggnadsmiljard, säger KD-ledaren Ebba Busch.

Internt ser man i SD avsnittet om återvandring som en av segrarna i förhandlingarna med Moderaterna och Kristdemokraterna.

Partiet har under många år velat driva på frågan om återvandring och när Aftonbladet pratar med ledande SD-politiker nämns ersättningar på 400.000 kronor till den som som lämnar Sverige och lovar att inte komma tillbaka, som det främsta verktyget.

”Mer attraktivt”

SD:s ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt vill inte nämna någon specifik summa men bekräftar att man vill se en höjning av de 40 000 kronor per familj i kontantbidrag som i dag erbjuds av Migrationsverket till återvandrare.

– Det tror jag kan vara ett sätt. Att höja det och göra det mer attraktivt, säger han.

Andra förslag som diskuterats i SD är lokala återvandringskontor, att inrätta ett återvandringsdepartement, och uppsökande verksamhet, som Jimmie Åkesson nämnde när han fick frågor av Sveriges radio.

– Jag utesluter inte att det i vissa fall skulle kunna handla om att man också söker upp människor som inte har funnit sin plats i Sverige, sa han i sändningen.

SD:s ekonomiskpolitiske talesperson Oscar Sjöstedt.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna styr nu med budgetförslaget delar av statsminister Magdalena Anderssons politik.

Men kring budgetposten om en miljard kronor till ”återuppbyggnad av krigshärjade länder för att möjliggöra för människor att åter bo och leva i trygga samhällen och bidra till dess tillväxt” råder viss förvirring.

”Stimulera återvandring”

Den avgångne biståndsministern Per Olsson Fridh (MP) i förra regeringen kallade avsnittet för en ”förtäckt budgetpost” som egentligen handlade om återvandring.

Och de inblandade högerpartierna har olika uppfattning av vad det är de kommit överens om.

Inom Sverigedemokraterna menar man att det är glasklart att det handlar om återvandring.

– Det är väl så tydligt som det kan bli. Vi ska rikta om en del av biståndet till att stimulera återuppbyggnad med syftet att även stimulera återvandring till vissa områden. Det är tämligen transparent vad som avses, säger SD:s chefsförhandlare Oscar Sjöstedt.

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.

”Del utav biståndet”

KD-ledaren Ebba Busch har dock en helt annan syn på avsnittet i budgetförslaget än Sverigedemokraterna. Hon anser att det inte alls handlar om återvandring.

– Det här är ju en del utav biståndet som är orört och svaret är nej. Det här handlar om att fortsätta med samma sak som vi gör i dag, försöka bidra till återuppbyggnad i utsatta och konfliktdrabbade länder. Det är så som svenskt bistånd används i dag och här öronmärker vi för att det ska kunna användas tydligt till det.

Vad tänker du om att man i Sverigedemokraterna kallar det här för återvandringsmiljarden?

– Det är inte en återvandringsmiljard om vi börjar i den änden. Det är en återuppbyggnadsmiljard. Vi har den här ordningen inom biståndspolitiken i dag, säger Ebba Busch.

Moderatledaren Ulf Kristersson.

Öronmärker pengar

M-ledaren Ulf Kristersson håller delvis med SD.

– Vi har en miljard som siktar på att återuppbygga länder som har drabbats förfärliga händelser, det är klassisk biståndspolitik.

Är det en återvandringsmiljard så som SD beskriver det, stämmer det?

– Jag vet inte om jag skulle använda det begreppet men att hjälpa människor som vill flytta tillbaka till sina hemländer, det är inget nytt, de har vi gjort sedan lång tid tillbaka i Sverige, nu öronmärker vi en del pengar för detta, säger Ulf Kristersson.