Du får mer pengar – militären ska jaga terrorister

NYHETER

Här är lagarna som börjar gälla i morgon

Mer pengar till föräldrar som vårdar sjuka barn och sänkt skatt på dieselbilar ger klirr i kassan för svenska folket.

Samtidigt ska militären kunna sättas in i jakten på terrorister.

I morgon kommer som vanligt ett helt paket med nya lagar och regler.

Halvårsskiftet den 1 juli är av tradition en dag då svenska folket möts av ett helt paket med nya lagar.

Den här gången blir det mer pengar till barnfamiljerna. Den som vårdar sitt barn hemma får höjd föräldrapenning.

Lägstanivån höjs från 60 kronor till 180 kronor per dag. Det ska också bli möjligt för skilda föräldrar att dela på barnbidrag och flerbarnstillägg.

Höginskomsttagare tjänar på en reform där taket för sjukpenninggrundade inkomst höjs till en årsinkomst på 397 000 kronor.

Alla som har en mer miljövänlig dieselbil med så kallat partikelfilter kan se fram emot sänkt skatt. Ett engångsbelopp på 6 000 kronor kvittas mot fordonsskatten.

En annan nyhet i lagfloran som påverkar svenska folket ekonomiskt är reglerna för hyror i nya bostäder. Hyresgästföreningen möjlighet att förhandla om hyrorna för nybyggda lägenheter. Den nya lagen ska minska risken för att höga hyror i nyproduktion smittar av sig på andra lägenheter. Det ska också ge bättre nöjlighet för privatvärdar att förutsäga vilka hyror man kan ta ut i nybyggen.

Terroristjakt med militär

</ mr>

Nya lagar som inte har någon ekonomisk betydelse finns också. Barnens bästa ska få en ännu större betydelse vid vårdnadstvister. Att skydda barnet från övergrepp ska bli ännu viktigare. Barnen ska också få större möjligheter att själva tycka till innan myndigheterna fattar beslut. Bland de mer omtvistade är nya regler för terroristbekämpning.

Polisen får mer reurser för att jaga misstänkta terrorister när militären nu kan sättas in. Lagen säger att polisen fortfarande har befälet och regeringen måste goddkänna.

Migrationsverket får nu rätt att dna-testa personer om det finns tveksamma familjeförhållanden. Om en en familj vill återförenas kan migrationsverket nu använda dna-test för att avgöra om det verkligen handlar om barn i familjen som vill komma till Sverige.

Det ska också bli lättare för barn som skickats till utomlands av sina föräldrar och lämnats kvar utan pass. Nu kan barnen få ett nytt pass utan föräldrarnas tillstånd.

Fler nya lagar

Carl-Magnus Fagerholm