Hotas av stämning efter facklig strid

NYHETER

Förre centerledaren skulle medla i journalistkonflikt

Förre centerledaren Olof Johansson kallades in som medlare i storbråket mellan facket och arbetsgivarna i tidningsbranschen.

Nu hotas han av stämning.

Medlare Olof Johansson.

Relationen mellan Journalistförbundet och Tidningsutgivarna har frusit till is.

Tidningsutgivarna meddelade igår att de kommer att "upprätthålla en miniminivå" av kontakter med facket och leta efter avtal som de kan säga upp.

Det senaste bråket gäller ett lokalt upphovsrättsavtal på Göteborgs-Posten.

Stäms personligen

Journalistförbundet hotar att personligen stämma ledamöterna i Pressens Avtalsråd, PAR, en medlarorganisation som tillsatts av parterna själva.

-PAR var på väg att ta ett beslut som de inte har behörighet till. Det finns en lag som reglerar uppgiften som PAR tagit på sig och enligt den är det individen som blir ansvarig, säger Arne König, vice ordförande i Journalistförbundet.

Förre centerledaren Olof Johansson är ordförande i PAR:

-Vi har ju faktiskt inte tagit något beslut och vi har vädjat till parterna att tillsammans komma fram till något angående behörigheten.

Hur ser du på stämningshotet mot dig?

-Jag är van vid att det blåser, då är jag mer bekymrad för mediebranschen.

Idag ska PAR träffas för att diskutera det låsta läget.

Claes Petersson