”De borde skämmas och skärpa sig!”

NYHETER

Jens Orback chattade om kommuner som inte tar emot flyktingar

Foto: Intergrationsminister Jens Orback.

   Jens Orback säger: Hej! Då är jag klar.

Pyttanh säger: Hej Jens, har du aldrig ångrat att du lämnade journalistiken för politiken?

   Jens Orback säger: Nej, jag sysslar med samma sak. Fast nu besvarar jag fler frågor än jag ställde. Jag tycker det vore bra om många provade på nåt politiskt uppdrag.

luffe säger: hej jens, du är alltså integrationsminister bl.a. hur tycker du samhället ska agera för att integrera 1:a och 2:a generationens invandrare bättre?

   Jens Orback säger: Genom att vi ska se på varandra som första- och andra generationens svensk. Då vidgar vi synen på vad som är svenskt.

kasim säger: hej jag undrar över hur går det till med alla flyktingar och invandrare i Sverige? vart får man hjälp? hur kan klara sig?

hur mycket är introduktionsersättningen?

   Jens Orback säger: När man har fått uppehållstillstånd kan man bosätta sig i en kommun som har avtal med Integrationsverket. Jag skulle vilja att fler kommuner tecknade sådana avtal. Ersättningen är lite olika i olika kommuner.

gunde säger: ska sverige agera på något sätt i det här med danmark och muhammedgrejerna tycker du?

   Jens Orback säger: Sverige ska också markera vikten av yttrandefrihet samtidigt som vi uppmanar till eftertanke och ansvar för den som yttrar sig.I Sverige har vi en bra dialog mellan bl a muslimska företrädare och regeringen vilket kommer till nytta nu.

Jacob säger: Hur ställer du dig till att kvotera in invandrare i arbetslivet? kan inte detta späda på motsättningar mellan infödda svenskar och invandrare?

   Jens Orback säger: Om två veckor får jag ett utredningsförslag i min hand som just har tittat på de frågor du tar upp.Eftersom en sån åtgärd bara kan vara frivillig är det viktigaste att företagen själva förstår vikten av att anställa människor med olika bakgrund.

kurden säger: Hejsan, jag undrar varför det fortfarande förekommer smygrasister i Sverige, vi invandrare är inte så farliga som ni tror... utan oss skulle Sverige inte varit så här utvecklat!

   Jens Orback säger: Det handlar om fördomar och rädsla som brukar försvinna när man möts.

Batta säger: Finns det några uppgifter om hur många flyktingar som åker tillbaka till sitt hemland varje år?

   Jens Orback säger: Jag vet att det är många som åker tillbaka till sina hemländer varje år. Den exakta siffran känner jag inte till.

Framgångsrik säger: Hur mäter regeringen "Integration"? När vet vi om vi lyckats resprktive misslyckats med "Integrationen"?

   Jens Orback säger: Vi vet att det har lyckats när alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter.

Jacob säger: Varför tror du invandrare är överrepresenterade i bidrags- och brottsstatistiken? Kan detta bero på misslyckad integration och vems är då felet?

   Jens Orback säger: Brottsstatistiken visar att den som har ekonomiska och sociala svårigheter oftare begår brott. För den som kommer ny till ett land är risken större att man inte kan försörja sig.

tina säger: Vad tycker du om att ta in mer invandrare?

   Jens Orback säger: Vi har och ska ha en flyktingpolitik där behovet av skydd avgör om man ska få stanna i Sverige eller inte.

eLLe säger: Hej Jens. Som blivande lärare undrar jag vad du anser bör göras i skolan för att underlättare för flerspråkiga barn när det gäller skola och framgång. Pga pengabrist och resursbrist får många elever inte undervisning i svenska som andraspråk, vilket ofta leder till att svårigheter uppstår senare i skolan.

   Jens Orback säger: Regeringen satsar nu stora resurser till de skolor som har de tuffaste utmaningarna. Bland annat genom tvåspråkig undervisning och ökad lärartäthet.

Maria säger: Jag bor i Belgien och här kallas ingen för första- eller andragenerationsbelgare. Har man blivit belgare så har man. Varför kan det inte bara vara så enkelt i Sverige?

   Jens Orback säger: Jag håller med dig till hundra procent! Ett förslag som kan förbättra detta är att alla nya medborgare ska erbjudas en välkomstceremoni.

Alexander säger: Enligt migrationsverkets statistik så är bara 9% av de som får asyl i Sverige flyktignar. Kommentar?

   Jens Orback säger: Den största delen som får uppehållstillstånd är anhöriga till flyktingar eller "kärleksinvandrare" till svenskfödda. Så ser det ut i hela Europa.

teg säger: Hej Jens. Jag är afrosvensk med universitetsutbildning från Sverige. Jag har sökt massor av jobb och fått svaret "tack för vissat intresse" men samtidigt är det massor av asiatiska invandrare som inte kan ett ord svenska får jobb. Varför glömms vi "svarta" i integrations politiken? Vårat problem är inte samma problem som andra invandrare har. vi diskrimineras av alla ljushyade människor och därför tycker jag att man borde göra skilnad problem för "svartskallar" och "svarta". Jag är inte invandrare jag är svart.

   Jens Orback säger: Det du beskriver handlar om diskriminering. Ett sätt för dig att inte sorteras bort när du söker ett jobb är anonymiserade ansökningshandlingar.

Moderator säger: Nu kommer den sista frågan

Sara säger: Vad görs för att minska bostadssegregationen?

   Jens Orback säger: Just nu är jag angelägen om att kommuner som inte tar emot flyktingar också visar solidaritet med dem som sökt skydd i Sverige. Runt våra största städer finns många borgerligt styrda kommuner som nästan inte tar emot en enda flykting. De borde skämmas och skärpa sig! Inte minst därför att i riksdagen krävde borgerliga politiker allmän amnesti vilket hade inneburit att många, många fler hade fått rätt att stanna i Sverige.

Moderator säger: Tack Jens Orback och tack alla ni som ställde frågor.