Allt mer våld på gatorna

Foto: Dubbelmord i Linköping 19/10 2004 Gärningsmannen högg ihjäl en 8-årig pojke och en kvinna i 55-årsåldern. Fortfarande nu, ett år efter dådet, har polisen inte kunnat gripa den skyldiga. Inte ens den belöning, som den mördade pojkens familj har utlovat, har gett några resultat. På bilden söker polisen igenom en övergiven handelsträdgård efter spår.
NYHETER

Här är den svarta listan med brott - kommun för kommun, län för län.

I Malmö polisanmäls flest brott per invånare, sex gånger fler än i västerbottniska Bjurholm.

Foto: Jan Andersson är generaldirektör på Brottsförebyggande rådet.

Brottsstatistiken visar att anmälningarna av våldsbrott på gator och torg ökar i hela landet. År 2003 anmäldes 934 våldsbrott per 100000 invånare. I fjol ökade siffran till 957 brott.

Men fler polisanmälningar behöver inte betyda fler brott.

Polisens prioritering

- För vissa brottstyper kan man paradoxalt nog säga att en ökad anmälningsfrekvens är ett uttryck för att polisen prioriterar och gör ett mer och effektivt arbete, säger Jan Andersson, generaldirektör på Brottsförebyggande rådet.

- Det kan vara vissa typer av narkotikabrott eller ekonomisk brottslighet. Där betyder upptäckterna av brott att polisen själv gör ett bra jobb.

Men det finns några brottstyper som verkligen belyser brottsutvecklingen, enligt kriminologerna. Bilstöld och bilinbrott är sådana exempel.

Fler mord anmäls

Båda sjönk mellan 2003 och 2004. Bilstölderna från 53000 till 46000 förra året, och bilinbrotten från 143000 till 133000.

För vissa grova brott, som mord, väljer polisen ofta en för grov rubricering. Skälet är att man inte vill missa några mord. Senare kan det visa sig att det var självmord eller olycksfall. Därför är fler mord anmälda än vad som verkligen inträffat.

"Statistiken slår fel"

Ibland kan det vara svårt att jämföra brott mellan kommuner. I en kommun polisanmäler företagarföreningen all skadegörelse, men inte i grannkommunen.

- Det kan slå väldigt konstigt i statistiken, säger Jan Andersson.

Så drabbad är din kommun

Zendry Svärdkrona, Joachim Kerpner