Dianas älskare är pank

NYHETER

Han blev känd över hela världen som prinsessan Dianas älskare. Nu är James Hewitt, 47, på väg i personlig konkurs.

Enligt uppgifter i dagens The Daily Telegraph är han skyldig brittiska staten 36,2 miljoner kronor. Skulden har byggts upp av obetalda skatter så långt tillbaka som 1999.

Den totala skatteskulden är 29,5 miljoner kronor, resten är avgifter och räntor.

Christoffer Bjäreborn